Τελευταία Νέα
Οκτ 14

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 19ης Οκτωβριου 2021

Η συνεδρίαση του Δ τμήματος της ΔΕΣ της 19ης Οκτωβρίου 2021(εξ αναβολής από 18 Νοεμβρίου 2020, 20 Απριλίου 2021) αναβάλλονται, εκ νέου λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 8η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δνσεως