Τελευταία Νέα
Ιαν 19

Αναβολη δικασίμου Δ ΔΕΣ της 19ης Ιανουαρίου 2021

Η συνεδρίαση του Δ τμήματος της ΔΕΣ (ν. 4679/2020) της 19ης Ιανουαρίου 2021 καθώς και οι εξ αναβολής από 20 Οκτωβρίου 2020 και 20 Μαίου 2020 (ν. 4679/2020), αναβάλλονται, λόγω κωλύμματος του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για την 18η Μαίου 2021, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 20ης Μαίου 2020, Έκθεμα 20ης Οκτωβριου 2020, Έκθεμα 19ης Ιανουαρίου 2021

Αθήνα 19/1/2021

Ο γραμματέας

Η. Μητρόπουλος