Τελευταία Νέα
Οκτ 13

Αναβολη δικασίμου Γ ΔΕΣ της 18ης Οκτωβρίου 2021

Η συνεδρίαση του Γ τμήματος της ΔΕΣ της 18ης Οκτωβρίου 2021(εξ αναβολής από 10 Δεκεμβρίου 2020, 15 Φεβρουαρίου 2021, 22 Μαρτίου 2021, 13 Απριλίου 2021) αναβάλλονται, εκ νέου λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δνσεως