Τελευταία Νέα
Νοέ 12

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 16ης Νοεμβρίου 2021

Η συνεδρίαση του Γ τμήματος της ΔΕΣ της 16ης Νοεμβρίου 2021 (και η εξ αναβολής από 20 Σεπτεμβρίου 2021), αναβάλλονται, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, για την 7η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Εκ της Δνσεως