Τελευταία Νέα
Ιούν 11

Αναβολη δικασιμου Γ ΔΕΣ της 14ης Ιουνίου 2021

Η συνεδρίαση του Γ’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 14/6/2021 αναβάλλεται, λόγω μη απαρτίας της ΔΕΣ, για την 12η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

 

Αθήνα 11/6/2021

Η γραμματέας

Ρ.Πετροπουλέα