Τελευταία Νέα
Απρ 05

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 13ης Απριλίου 2021

Η συνεδρίαση του Γ’ Τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της 13.4.2021 καθώς και οι εξ αναβολής από 22 Μαρτίου 2021, 15 Φεβρουαρίου 2021, 10 Δεκεμβρίου 2020

αναβάλλονται, λόγω μη απαρτίας της ΔΕΣ , για την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

 

Αθήνα 5/4/2021

Η γραμματέας

Ρ.Πετροπουλέα