Τελευταία Νέα
Ιαν 10

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 11ης Ιανουαρίου 2022

H δικάσιμος της Β ΔΕΣ της 11ης Ιανουρίου 2022 (καθώς και οι εξ αναβολής απο 15/9/2021 και 3/11/2021), αναβάλλονται, λόγω κωλύματος του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής, για την 3η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 11ης Ιανουαρίου 2022, Έκθεμα της 3ης Νοεμβρίου 2021, Έκθεμα της 15ης Σεπτεμβρίου 2021

 

Αθήνα 10/1/2022

 

Η γραμματέας

 

Π. Γερου