Τελευταία Νέα
Δεκ 03

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2020

Η συνεδρίαση του Γ τμήματος της ΔΕΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2020, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους της επιτροπής καθώς και του αναπληρωματικού, για την τακτική δικάσιμο της 13ης Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Αθήνα 3/12/2020
Η γραμματέας
Ρ.Πετροπουλέα