Τελευταία Νέα
Μάι 10

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 13ης Μαίου 2021 (εξ αναβολής από 10 Μαίου 2021)

Η συνεδρίαση του A’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 10ης Μαΐου 2021,  η οποία ειχε αναβληθεί για την 13η Μαίου 2021, αναβάλλεται εκ νέου, λόγω κωλύματος της μέλους της επιτροπής, και θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής, στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 10/5/2021

Η γραμματέας

 

Γιαννοπούλου Φωτεινή