Τελευταία Νέα
Ιαν 10

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 10ης Ιανουαρίου 2022

H δικάσιμος της Α ΔΕΣ της 1οης Ιανουρίου 2022 (καθώς και οι εξ αναβολής απο 14/9/2021 και 2/11/2021), αναβάλλονται, λόγω απροόπτου κωλύματος της Προέδρου της Επιτροπής, για την 16η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Έκθεμα  της 10ης Ιανουαρίου 2022, Έκθεμα της 2ας Νοεμβρίου 2021, Έκθεμα της 14ης Σεπτεμβρίου 2021

 

Αθήνα 10/1/2022

 

Η γραμματέας

 

Φωτεινή Γιαννοπούλου