Τελευταία Νέα
Σεπ 02

Ανακοίνωση δράσεων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή για την αντιμετώπιση του Παρεμπορίου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου.

Ειδικότερα:
-Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (19.08.2019 – 23.08.2019) οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 233% για το χρονικό διάστημα 26.08.2019 – 30.08.2019.
-Οι παραβάσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 238% για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
-Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των Υπουργείων: Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η  Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.
-Καταστράφηκαν δεκάδες παράνομα προϊόντα τα οποία θα διακινούνταν στην αγορά και επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
-Διευρύνθηκαν τα σημεία ελέγχου στην Περιφέρεια Αττικής & συντονίζονται πανελλαδικές επιχειρήσεις.
-Ενισχύεται η Διυπηρεσιακή συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή