Τελευταία Νέα
Ιούν 21

Νέα παράταση του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 παρατείνεται εκ νέου, έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.
Γενική Γραμματεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων