Τελευταία Νέα
Σεπ 21

Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

«Οι ελληνικές περιφέρειες και η Πολιτική Συνοχής:

Από τη ρητορική στην υλοποίηση»

 

«Στη διαβούλευση που μόλις ξεκίνησε με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας περιόδου 2021-2027, στόχος μας είναι η αντιπροσωπευτική αποτύπωση των ουσιαστικών αναγκών της χώρας, με την ενεργή συνεισφορά των πραγματικών ενδιαφερομένων της οικονομίας και της κοινωνίας» δήλωσε, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος από την Πάτρα, σε ομιλία του την, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΙΝΝΗΣΟΣ».

 

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του κατά τη δεύτερη συνεδρία με τίτλο «Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: Πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους» ο κ. Σκάλκος επεσήμανε τα εξής:

 

  • Η Πολιτική Συνοχής αποτέλεσε διαχρονικά το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η χώρα μας στις τελευταίες δεκαετίες ωφελήθηκε πολλαπλώς από τους πόρους της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Οι κοινοτικοί πόροι δεν δεσμεύτηκαν πάντοτε στις ορθές προτεραιότητες και συχνά η εφαρμογή τους παρουσίασε σημαντικό έλλειμμα αποτελεσματικότητας. Δίπλα σε αυτές τις γνωστές διαχειριστικές υστερήσεις της περιφερειακής πολιτικής στο εθνικό επίπεδο, η πολύχρονη οικονομική κρίση προσέθεσε το δικό της βάρος. Σήμερα τέσσερις περιφέρειες μας βρίσκονται ανάμεσα στις είκοσι φτωχότερες της Ε.Ε.

 

  • Παράλληλα, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Η προσαρμογή των ελληνικών περιφερειών στις αναδυόμενες συνθήκες θα απαιτήσει ολοκληρωμένο σχέδιο, αποτελεσματική περιφερειακή διακυβέρνηση και αυξημένους χρηματοδοτικούς πόρους. Επτά από τις εννέα περιφέρειες της Ε.Ε. με τον χαμηλότερο δείκτη επενδύσεων το 2015 ήταν ελληνικές.

 

  • Για τον λόγο αυτό η «μαλακή χρηματοδότηση» που προσφέρουν οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι στη χώρα μας οφείλει να ενισχύσει πρώτιστα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας στην κατεύθυνση της προώθησης της καινοτομίας, στις βασικές αλυσίδες αξίας της οικονομίας μας και την επένδυση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (upskilling και reskilling), με ειδικότερη έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

 

  • Ενόψει του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 σκοπεύουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με σαφείς προτεραιότητες και άξονες. Ανάμεσά τους η μετατόπιση της προγραμματικής στόχευσης των ΕΔΕΤ από την περαιτέρω ενίσχυση  των φυσικών υποδομών (οδικοί άξονες, κλπ.) σε δράσεις που έχουν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή (π.χ. επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο), η χρηματοδοτική ενίσχυση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) με αυξημένους πόρους, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και παράλληλα η ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας των περιφερειακών αρχών με τεχνογνωσία και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η κλαδική στόχευση και ενίσχυση των βασικών αλυσίδων αξίας της οικονομίας μας.