Τελευταία Νέα
Αυγ 26

Ανακοίνωση δράσεων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή για την αντιμετώπιση του Παρεμπορίου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Eπενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνουν τα κάτωθι:

  1. Η ΓΓΕκΠΚ από 1/9/2019 θα ανακοινώνει σε εβδομαδιαία βάση τις ενέργειες & δράσεις της, για την αντιμετώπιση του Παρεμπορίου όπως αυτό νοείται από την κείμενη νομοθεσία.
  2. Τα κλιμάκια ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουν ενισχυθεί τον τρέχοντα μήνα με εξοπλισμό (αυτοκίνητα κλπ), ικανό να ενισχύσει την επιχειρησιακή τους δράση.
  3. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενισχύθηκε η διυπηρεσιακή δράση του Συντονιστικού Οργάνου για την αντιμετώπιση του Παρεμπορίου, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι θεαματικά.
  4. Σχεδιάζονται νέες επιχειρησιακές πρακτικές προκειμένου η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών να γίνει αισθητή σε όσους παρανομούν.
  5. Επίκειται θεσμική παρέμβαση για τη συνολική αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
  6. Ενισχύεται προσεχώς το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παράνομων προϊόντων από τους μηχανισμούς ελέγχου.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή