Τελευταία Νέα
Αυγ 09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (01/2021/ΔΠΠ) για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)

«Μελέτη για τις εργαστηριακές υποδομές στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών δοκιμών στο πλαίσιο εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς» με κωδικό ΟΠΣ 5007911.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το σχετικό άρθρο.