Καλές πρακτικές

Καλή πρακτική του Δήμου Καβάλας στην διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού προμηθειών με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υλικών καθαριότητας και  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου URBACT Making Spend Matter. Για τη συγκεκριμένη πράσινη δημόσια σύμβαση, ο Δήμος Καβάλας μπήκαμε στις καλές πρακτικές του έργου URBACT, ενώ η συνολική προσπάθεια του Δήμου Καβάλας για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου προμηθειών παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά και στην URBAN AGENDA.  (συνημμένα σχετικά αρχεία)

Περισσότερα για αυτή τη δράση μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο, αλλά και στις σχετικές συνημμένες μελέτες:

Συνέντευξηhttps://youtu.be/sK2MIljpjRo

How we made ithttps://www.preston.gov.uk/article/3546/Making-Spend-Matter-Toolkit-Kavala-basic-and-advanced-spend-analysis-case-studies

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Making Spend Matter: https://urbact.eu/making-spend-matter

Καλή πρακτική του Δήμου Καβάλας για την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ στο πλαίσιο του έργου URGE «Circular Building Cities»

Ο Δήμος Καβάλας υλοποιεί του έργου URGE  «Circular Building Cities»  (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT III, σε συνεργασία με τον Δήμο της Ουτρέχτης (Ολλανδία), την Διαδημοτική Ένωση του Oeste (Πορτογαλία), τη Δημοτική επιχείρηση Nigrad (Σλοβενία),  τον Δήμο της Riga (Λετονία), την πόλη της Γρανάδας ( Ισπανία), την πόλη της Κοπεγχάγης (Δανία), τον Δήμο του Πράτο (Ιταλία) και την πόλη του Μονάχου (Γερμανία).

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καβάλας ολοκλήρωσε ένα Συμμετοχικό, Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ στον Δήμο Καβάλας, ένα σχέδιο που συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές από τους ad hoc experts του έργου που το

αξιολόγησαν αλλά και από την τεχνική γραμματεία του προγράμματος URBACT. Επιπλέον, το συγκεκριμένο Σχέδιο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, ενσωματώθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και άρα ο Δήμος δεσμεύεται να στοχεύσει στην κυκλική οικονομία του κατασκευαστικού τομέα για την επόμενη πενταετία. Τέλος, ο Δήμος προχώρησε στην δημιουργία του τεύχους αγροτικής οδοποιίας με χρήση ανακτημένων υλικών  και αναμένει τη σχετική συμβασιοποίση.

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ στον Δήμο Καβάλας: https://urbact.eu/sites/default/files/media/urge_integrated_action_plan_city_of_kavala_final.pdf

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο URGE  «Circular Building Cities»  (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία): https://urbact.eu/urge

Βιώσιμες υπηρεσίες καθαρισμού

Η ενδοκοινοτική δομή του Ντινάν, που βρίσκεται στην περιοχή της Βρετάνης (Γαλλία), δημοσίευσε το 2020 πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες καθαρισμού φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες. Η δομή του Ντινάν αποτελείται από 64 δήμους και περίπου 100.000 κατοίκους.

Μετά την έναρξη του Εδαφικού Σχεδίου για το κλίμα και την ενέργεια του αέρα, στις υπηρεσίες καθαρισμού προσδιόρισαν την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους ως τον τομέα προτεραιότητας. Οι πιο πρόσφατοι διαγωνισμοί τους για υπηρεσίες καθαρισμού περιελάμβαναν μια σειρά περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών. Με στόχο τη μείωση των λυμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, διασφαλίζουν επίσης καλές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και αντιμετωπίζουν κοινωνικά ζητήματα, όπως η ανεργία.

Η σύμβαση που προκύπτει αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση κόστους 20% σε σύγκριση με προηγούμενες συμβάσεις.

Η παρακολούθηση έδειξε επίσης σημαντική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Η σύμβαση απέδειξε ξεκάθαρα ότι οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό μοχλό για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_110_Case_Study_201_Dinan.pdf

Καλές πρακτικές

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφονται καλές  πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια
 • Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού
 • Σύστημα συμπαραγωγής
 • Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Τρόφιμα και υπηρεσίες τροφοδοσίας
 • Έπιπλα
 • Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής
 • Εσωτερικός φωτισμός
 • Εφαρμογή πολιτικής Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και διαχείριση κτηρίων, γραφείων
 • Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Προμήθειες γραφείου
 • Εξοπλισμός απεικόνισης, αναλώσιμα και υπηρεσίες εκτύπωσης
 • Οδικός φωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση οδών
 • Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
 • Οδικές μεταφορές
 • Διαχείριση και συλλογή αποβλήτων
 • Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων
 • Υδρονικοί θερμαντήρες
 • Λοιπά

Οι  προαναφερόμενες καλές  πρακτικές καταδεικνύουν τον τρόπο που οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη έχουν επιτυχώς «πρασινίσει» μία δημόσια σύμβαση και παρέχουν συμβουλές για την αναπαραγωγή εμπειριών.

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm)

Κατάλογος καλών πρακτικών στην Κυκλική Οικονομία

Ο Κατάλογος Καλών  Πρακτικών στην Κυκλική Οικονομία εντοπίζει καλές πρακτικές που πραγματοποιούνται στην Ισπανία οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/catalogue-best-practices-circular-economy?

CuRe: Ανακύκλωση μοριακού πολυεστέρα χαμηλής ενέργειας

Η CuRe ανακάλυψε μια πιο έξυπνη τεχνολογία για τη δημιουργία μιας πλήρους κυκλικής αλυσίδας πολυεστέρα. Αναζωογονεί κάθε τύπο χρησιμοποιημένου πολυεστέρα αφαιρώντας το χρώμα και μετατρέποντάς το σε διαυγή σφαιρίδια που έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τον παρθένο πολυεστέρα. Τον Ιούλιο του 2020 άνοιξε ένα πιλοτικό εργοστάσιο στο Emmen (Ολλανδία).

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/cure-low-energy-molecular-polyester-recycling?

Προμήθεια σταθμών ηλιακής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και παροχή καθαρής ενέργειας σε τοπικά κτίρια (Βαρκελώνη, Ισπανία).

Τα υφιστάμενα δίκτυα φωτοβολταϊκών για τη στάθμευση οχημάτων που συνήθως βρίσκονται δίπλα σε δημόσια κτίρια είναι εξοπλισμένα με σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Τα δίκτυα αυτά  των ηλιακών σταθμών φόρτισης θα παρέχουν καθαρή ενέργεια για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και, όταν δεν υπάρχουν οχήματα, μπορούν να παρέχουν καθαρή ενέργεια σε τοπικά δημόσια κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, θα αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και θα υποστηριχτεί  η μετάβαση της ενέργειας. Για να διαβάσετε την πλήρη μελέτη επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_104_Case_Study_192_AMB.pdf  

Προμήθεια κτιρίων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης του κύκλου ζωής και βιώσιμης κατασκευής (Ελσίνκι, Φινλανδία)

Κεντρικός σκοπός αυτής της προμήθειας  ήταν να ανακαλυφθεί τι είδους αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βαθμολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα του έργου ως μέρος της προμήθειας.Εκτός από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ο στόχος ήταν να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές των κατασκευών και της παραγωγής υλικών. Η προμήθεια αφορούσε το σχεδιασμό και την κατασκευή τεσσάρων πολυκατοικιών υψηλής ποιότητας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με υπόγειο χώρο στάθμευσης. Προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος στο κλίμα, ο επιλεγμένος προμηθευτής έπρεπε να έχει μία φιλόδοξη πρόταση απέναντι στην επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του έργου. Για να διαβάσετε την πλήρη μελέτη επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_104_Case_Study_193_Helsinki.pdf

Στα πλαίσια του έργου CircPro (Smart Circular Procurement) δημοσιεύτηκαν δεκαεπτά καλές πρακτικές CircPro.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Interreg Europe και στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία που σχετίζεται με την εθνική και περιφερειακή λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων. Η εταιρική σχέση αποτελείται από 11 εταίρους από 10 περιοχές.

Οι εταίροι του έργου CircPro έχουν εντοπίσει έναν αριθμό καλών πρακτικών (GPs) από τις περιοχές εταιρικής σχέσης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων. Ενώ κάποιες καλές πρακτικές βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης, έντεκα καλές πρακτικές έχουν ήδη αναγνωριστεί από εμπειρογνώμονες ως δυνητικές πηγές έμπνευσης και μάθησης για τους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/circpro/news/news-article/12101/circpro-and-its-17-good-practices/

Υπηρεσίες καθαρισμού φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία - Αρχή Περιβάλλοντος και Πόρων (Μάλτα)

Ο πιο πρόσφατος διαγωνισμός της Αρχής Περιβάλλοντος και Πόρων περιελάμβανε μια σειρά περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων για τη διασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται βάσει της σύμβασης για τα επόμενα τρία χρόνια. Η σύμβαση (αξίας περίπου 100.000 € ετησίως) περιλαμβάνει μόνο τη χρήση προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα της ΕΕ – όπως καθαριστικά γενικής χρήσης, καθαριστικά υγιεινής και καθαριστικά τζαμιών. Η υποχρεωτικότητα που τέθηκε για την Ομάδα Προϊόντων Καθαρισμού στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Μάλτας για τις ΠΔΣ είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση πολυάριθμων διαγωνισμών με πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθαρισμού, γεγονός που μειώνει τις επικίνδυνες επιπτώσεις.

Κατεβάστε την πλήρη μελέτη περίπτωσης εδώ.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_108_Case_Study_199_Malta.pdf

Συνδυασμός προμηθειών για πράσινα και υγιή κτίρια

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Τσεχία σε μία νέα μονάδα θεραπείας για αναπνευστικά νοσήματα. Ο προμηθευτής που κέρδισε προσέφερε μια σειρά από βιώσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων (ή πλήρως ανακυκλώσιμων) εξαρτημάτων της υπάρχουσας κύριας κατασκευής και μία εσωτερική σχεδιαστική λύση που επιτρέπει μελλοντικές απλές προσαρμογές της  διάταξης. Ο σχεδιασμός του κτιρίου προβλέπει επίσης τη συλλογή όμβριων υδάτων και την επακόλουθη χρήση τους για άρδευση, με το πλεόνασμα του να απορροφάται απευθείας στον χώρο της μονάδας. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεσμεύτηκε να επιτύχει ετήσια κατανάλωση μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας (NPE) 93 kWh/m2/έτος και μέσο συντελεστή θερμότητας μεταφοράς μέσω του κελύφους του κτιρίου (Uem) 0,21 W/(m2.K) (με  στόχο του Uem ≤ 0,25 W/m2K).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_109_Case_Study_200_South_Moravian.pdf