Καλές πρακτικές

 • Καλές πρακτικές

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφονται καλές  πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Κτίρια
 • Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού
 • Σύστημα συμπαραγωγής
 • Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Τρόφιμα και υπηρεσίες τροφοδοσίας
 • Έπιπλα
 • Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής
 • Εσωτερικός φωτισμός
 • Εφαρμογή πολιτικής Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και διαχείριση κτηρίων, γραφείων
 • Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Προμήθειες γραφείου
 • Εξοπλισμός απεικόνισης, αναλώσιμα και υπηρεσίες εκτύπωσης
 • Οδικός φωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση οδών
 • Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
 • Οδικές μεταφορές
 • Διαχείριση και συλλογή αποβλήτων
 • Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων
 • Υδρονικοί θερμαντήρες
 • Λοιπά

 

Οι  προαναφερόμενες καλές  πρακτικές καταδεικνύουν τον τρόπο που οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη έχουν επιτυχώς «πρασινίσει» μία δημόσια σύμβαση και παρέχουν συμβουλές για την αναπαραγωγή εμπειριών.

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm)

 

Κατάλογος καλών πρακτικών στην Κυκλική Οικονομία 

Ο Κατάλογος Καλών  Πρακτικών στην Κυκλική Οικονομία εντοπίζει καλές πρακτικές που πραγματοποιούνται στην Ισπανία οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/catalogue-best-practices-circular-economy?

 

CuRe: Ανακύκλωση μοριακού πολυεστέρα χαμηλής ενέργειας

Η CuRe ανακάλυψε μια πιο έξυπνη τεχνολογία για τη δημιουργία μιας πλήρους κυκλικής αλυσίδας πολυεστέρα. Αναζωογονεί κάθε τύπο χρησιμοποιημένου πολυεστέρα αφαιρώντας το χρώμα και μετατρέποντάς το σε διαυγή σφαιρίδια που έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τον παρθένο πολυεστέρα. Τον Ιούλιο του 2020 άνοιξε ένα πιλοτικό εργοστάσιο στο Emmen (Ολλανδία).

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/cure-low-energy-molecular-polyester-recycling?

 

Καλές πρακτικές, όπως αποτυπώνονται στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2021)

 

Προμήθεια σταθμών ηλιακής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και παροχή καθαρής ενέργειας σε τοπικά κτίρια (Βαρκελώνη, Ισπανία).

 

Τα υφιστάμενα δίκτυα φωτοβολταϊκών για τη στάθμευση οχημάτων που συνήθως βρίσκονται δίπλα σε δημόσια κτίρια είναι εξοπλισμένα με σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Τα δίκτυα αυτά  των ηλιακών σταθμών φόρτισης θα παρέχουν καθαρή ενέργεια για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και, όταν δεν υπάρχουν οχήματα, μπορούν να παρέχουν καθαρή ενέργεια σε τοπικά δημόσια κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, θα αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και θα υποστηριχτεί  η μετάβαση της ενέργειας. Για να διαβάσετε την πλήρη μελέτη επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_104_Case_Study_192_AMB.pdf  

 

Προμήθεια κτιρίων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης του κύκλου ζωής και βιώσιμης κατασκευής (Ελσίνκι, Φινλανδία)

 

Κεντρικός σκοπός αυτής της προμήθειας  ήταν να ανακαλυφθεί τι είδους αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βαθμολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα του έργου ως μέρος της προμήθειας.Εκτός από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ο στόχος ήταν να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές των κατασκευών και της παραγωγής υλικών. Η προμήθεια αφορούσε το σχεδιασμό και την κατασκευή τεσσάρων πολυκατοικιών υψηλής ποιότητας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με υπόγειο χώρο στάθμευσης. Προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος στο κλίμα, ο επιλεγμένος προμηθευτής έπρεπε να έχει μία φιλόδοξη πρόταση απέναντι στην επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του έργου. Για να διαβάσετε την πλήρη μελέτη επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_104_Case_Study_193_Helsinki.pdf

 

Στα πλαίσια του έργου CircPro (Smart Circular Procurement) δημοσιεύτηκαν δεκαεπτά καλές πρακτικές CircPro.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Interreg Europe και στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία που σχετίζεται με την εθνική και περιφερειακή λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων. Η εταιρική σχέση αποτελείται από 11 εταίρους από 10 περιοχές.

Οι εταίροι του έργου CircPro έχουν εντοπίσει έναν αριθμό καλών πρακτικών (GPs) από τις περιοχές εταιρικής σχέσης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων. Ενώ κάποιες καλές πρακτικές βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης, έντεκα καλές πρακτικές έχουν ήδη αναγνωριστεί από εμπειρογνώμονες ως δυνητικές πηγές έμπνευσης και μάθησης για τους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/circpro/news/news-article/12101/circpro-and-its-17-good-practices/