Τελευταία Νέα
Φεβ 07

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την καταχώριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων

Τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2022, σε δημόσια διαβούλευση, Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την καταχώριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Στόχος της Υπουργικής Απόφασης είναι η πλήρης αναμόρφωση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας μας, παράλληλα με την εφαρμογή κανόνων υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού στην επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω τομέα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25/02/2022.

Σχέδιο ΚΥΑ – Κείμενο προς διαβούλευση

Ενημερωτικό σημείωμα