Τελευταία Νέα
Νοέ 29

Συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, συμμετείχε, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2019, στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε:

«Στηρίξαμε και εγκρίθηκε η πρόταση οδηγίας για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία του καταναλωτή. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση του Ευρωπαίου καταναλωτή, ενώ επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τα δικαιώματά του. Στηρίξαμε, επίσης, την πρόταση οδηγίας με θέμα τη δημοσιότητα των οικονομικών στοιχείων εταιρειών με ιδιαίτερα υψηλά έσοδα, που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.».

 

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός υποστήριξε τη θέση μας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας.

 

Οι παρεμβάσεις του ολοκληρώθηκαν με τα θέματα, αφενός της υποχρέωσης της Ε.Ε. για τη στήριξη της ναυτιλίας μας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που αναπτύσσεται εκτός της Ευρώπης, και αφ’ ετέρου στην ανάγκη προώθησης ενός σχεδίου για τη ψηφιοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων.