Τελευταία Νέα
Φεβ 28

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλία Ξανθάκου, στην άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου στη Σόφια

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος, συμμετείχε στην άτυπη Υπουργική Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου στη Σόφια, στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Υπουργοί των κρατών-μελών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε μια πλούσια ημερήσια διάταξη θεμάτων διεθνούς εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτεταμένη συζήτηση εξελίχθηκε σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο κ. Ξανθάκος επεσήμανε την ανάγκη αποκατάστασης του κεντρικού ρόλου του Οργανισμού ως του θεσμού που διασφαλίζει το ελεύθερο και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο και ότι, προκειμένου να ξεπεραστεί το σημερινό τέλμα, απαιτείται η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και η επίτευξη νέας δυναμικής μεταξύ όσων εκ των μελών ενδιαφέρονται θετικά για τον ΠΟΕ. Διατύπωσε την άποψη ότι, σε σχέση με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ΠΟΕ, θα πρέπει να ακολουθείται ανά περίπτωση λήψη απόφασης, σταθμίζοντας διάφορες μεταβλητές, όπως είναι τα συμφέροντα των κ-μ της ΕΕ, η δυνατότητα λήψης πολυμερούς απόφασης και η ανταπόκριση από άλλα μέλη ΠΟΕ.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν οι συζητήσεις για τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Μεξικό και με τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη). Ο κ. Ξανθάκος σημείωσε ότι, για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες από αυτές τις συμφωνίες, απαιτείται να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι στην πρόσβαση στην αγορά, κυρίως για τα επεξεργασμένα αγροτικά αγαθά, καθώς και πλήρης προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Επίσης, σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η επίτευξη διασφαλίσεων για την προστασία των ευρωπαϊκών αγροτικών αγαθών από εισαγωγές ομοειδών προϊόντων. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία να αρθούν οι περιορισμοί στα λιμάνια των χωρών Mercosur και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά, ώστε να επωφεληθεί η ποντοπόρος ναυτιλία από τη συμφωνία.

Η Επίτροπος Εμπορίου, κα. Μάλμστρομ, ενημέρωσε τα κ-μ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα των ΗΠΑ για το αλουμίνιο και τον χάλυβα, διαβεβαιώνοντας ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην πληγεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, επίσης, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των προβλέψεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες.

Τέλος, στο γεύμα εργασίας που παρέθεσε η Βουλγαρική Προεδρία στους Υπουργούς, συζητήθηκε η πρόταση για Διεθνές Επενδυτικό Δικαστήριο, το οποίο αποσκοπεί να αντικαταστήσει το παραδοσιακό σύστημα Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή – Κράτους με ένα πιο διαφανές σύστημα, καθώς και η πρόταση για έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων τρίτων χωρών στην ΕΕ.

Από το Γραφείο Τύπου