Τελευταία Νέα
Αυγ 29

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας

Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, η Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων

Το έργο της συγκεκριμένης Επιτροπής επικεντρώνεται στη γνωμοδότηση αναφορικά με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε Στρατηγικές Επενδύσεις και αιτούνται να χαρακτηριστούν ως «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» με σκοπό να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Επιτροπή απαρτίζεται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, των οποίων η πολύχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία αποτελεί εχέγγυο. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Ευάγγελος Σαμπράκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλη ο κ. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι ο κ. Νικόλαος Μιχελακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η κ. Μυρτώ Παπαθάνου, Οικονομολόγος και ο κ. Απόστολος Χριστοδουλάκης, Οικονομολόγος.  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσεχαρακτηριστικά: «Τα εμβληματικά έργα σηματοδοτούν την Ελλάδα που καινοτομεί σε τομείς τεχνολογίας αιχμής και που ταυτόχρονα αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των ταλέντων που διαθέτει σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα. Είμαι βέβαιος ότι, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής με το υψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους επίπεδο θα κρίνουν τις επιλεξιμότητες των έργων που πραγματικά θα προσθέσουν αξία στους τομείς της οικονομίας και της επιστήμης στην πατρίδα μας.»