Τελευταία Νέα
Νοέ 27

Στο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας

 

 

 

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συζητήθηκε ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της τάξεως του 3% του ΑΕΠ για κάθε κράτος – μέλος.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας, εστίασε στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχει αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε αυτήν την κατεύθυνση και συγκεκριμένα:

 

  • Τα φορολογικά κίνητρα που αφορούν τον υπερτριπλασιασμό των υπερεκπτώσεων δαπανών R&D που είναι σε ισχύ από 01.09.2020.
  • Την δημιουργία του Elevate Greece.
  • Την θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επενδυτικούς αγγέλους.
  • Την δρομολόγηση Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στην Θεσσαλονίκη ThessIntec.
  • Τις δράσεις ΕΣΠΑ όπως το Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας, Κέντρα Ικανοτήτων.
  • Τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της βασικής έρευνας.
  • Την περαιτέρω αύξηση των δαπανών Ε&Α από τον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας και επισπεύδοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών Ε&Α.
  • Την προώθηση ουσιαστικών εργαλείων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«O στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της τάξεως του 3% του ΑΕΠ για τα κράτη – μέλη είναι φιλόδοξος και έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η πραγματικότητα είναι πως σήμερα η Ευρώπη συνεχίζει να υστερεί από τους κύριους διεθνείς ανταγωνιστές της και απαιτείται συντονισμένη και αποφασιστική δράση για να αντιστραφεί αυτή η τάση. Η συγκριτικά χαμηλότερη επιχειρηματική επένδυση R&D στην Ευρώπη αποτελεί εμπόδιο για μια παραγωγικότερη και ισχυρότερη ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, βελτιώνοντας αισθητά τις αποδόσεις μας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας να διανύσουμε για να φτάσουμε το στόχο του 3% του ΑΕΠ. Όμως, για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει οργανωμένο στρατηγικό πλάνο για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας».

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό