Τελευταία Νέα
Ιούν 12

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, για τον Κανονισμό ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας –Λούνα Παρκ

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, για τον Κανονισμό ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας –Λούνα Παρκ (Υ.Α. 50116/2020, ΦΕΚ 2065/Β’/30.05.2020).

Το σχέδιο της Απόφασης καταρτίστηκε με τη συνεργασία εκπροσώπων  της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων (Ενώσεις Επιχειρήσεων ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ΕΣΥΔ, του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης – HellasCert .

Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην εγκατάσταση, στη συναρμολόγηση, στην αποσυναρμολόγηση, στη λειτουργία, στον χειρισμό, στη συντήρηση και στον έλεγχο των σταθερών και περιοδευουσών  εξοπλισμών και διατάξεων ψυχαγωγίας, με στόχο την ασφάλεια επιβατών, χρηστών και εργαζομένων σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη και υιοθετώντας τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13814.

Επιπλέον, με τον Κανονισμό θεσπίζεται η διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων του εξοπλισμού και των διατάξεων ψυχαγωγίας, οι οποίοι θα διενεργούνται  μόνο  από αναγνωρισμένους από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  φορείς ελέγχου, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ,  καθώς  και η  πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού των εν λόγω ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων με την ανάπτυξη εθνικού σχήματος πιστοποίησης κλαδικού χαρακτήρα.

 

Τέλος, προβλέπεται εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα για τη διαπίστευση και έγκριση δραστηριοποίησης φορέων ελέγχου και τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.