Τελευταία Νέα
Ιούν 19

Σεμινάριο με θέμα “Σήμα της Ε.Ε.– Διαδικασία Κατάθεσης, Ανακοπής και Αίτησης Ακυρότητας αυτού, ενώπιον του EUIPO”

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σεμινάριο που συνδιοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με τη Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), στις 19 Ιουνίου 2018 με θέμα:

 «Σήμα της Ε.Ε.– Διαδικασία κατάθεσης, ανακοπής και αίτησης ακυρότητας αυτού, ενώπιον του EUIPO»

θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτη» του Ε.Β.Ε.Π., (οδός Γ. Κασιμάτη 1 –πρώην Λουδοβίκου-, Πλατεία Οδησσού, Πειραιάς)

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

     Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

17:30 – 18:00:  Προσέλευση

Εισηγήσεις:

18:00 – 18:45:  Δημήτρης Μπότης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς  Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPO

Επισκόπηση των σχετικών λόγων απαραδέκτου και των διαδικασιών ανακοπής και ακυρότητας, σύμφωνα με το Κανονισμό 2017/1001.

18:45 – 19:15: Συζήτηση

19:15 – 20:15:  Κωνσταντίνος Μήτρου, Εξεταστής Σημάτων του EUIPO

Διαδικαστικά και πρακτικά θέματα σχετικά με την άσκηση ανακοπών και αιτήσεων ακυρότητας κατά αίτησης ή καταχώρισης σήματος της Ε.Ε. (προϋποθέσεις παραδεκτού, απόδειξη, ένσταση αχρησίας).

20:15 – 20:45: Συζήτηση

20:45 – 21:15: Συμπεράσματα σεμιναρίου από την κα Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Νομικό της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και Δικηγόρο του Δ.Σ.Π.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Π. Σταματογιάννης                                   Χρήστος Πλ. Ηλιάδης