Τελευταία Νέα
Δεκ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ_Ε – ΒΕΚ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ_Ε – ΒΕΚ)

Κείμενο της πρόσκλησης εδώ.
Αίτηση εδώ.
Υπεύθυνη Δήλωση εδώ