Τελευταία Νέα
Ιούν 13

Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Β.Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ)

Τροποποίηση απόφασης έγκρισης Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Κλικ εδώ για το πλήρες κέιμενο της πρόσκλησης για το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου.

Εδώ για το Τεχνικό Δελτίο Προγράμματος Βορείου Αιγαίου.

Εδώ για τα κριτήρια επιλογής Προγράμματος Βορείου Αιγαίου.

Κλικ εδώ για το πλήρες κέιμενο της πρόσκλησης για το πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.

Εδώ για το Τεχνικό Δελτίο Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.

Εδώ για τα κριτήρια επιλογής Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.

Τροποποιήσεις Προσκλήσεων.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων.

Εδώ για την τροποποποίηση της πρόσκλησης Β. Αιγαίου.

Εδώ για την τροποποποίηση της πρόσκλησης Ν. Αιγαίου.