Επιμορφωτικά σεμινάρια

Σεμινάρια ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ

Στις 7-2-2023 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει από 7-2-2023 έως τις 10-2-2023. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80071Ο23.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/αναζήτηση-προγραμμάτων-επιμόρφωσης/ ) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Στις 6-12-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» θα γίνει από τις 6-12-2022 έως τις 8-12-2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τρεις ημέρες (21 ώρες) και τίτλο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με κωδικό 80124Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Στις 1-11-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει από την 1-11-2022 έως τις 4-11-2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80130Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Στις 20/6/2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» θα γίνει στις 20/6/2022. Απευθύνεται στους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες (28 ώρες) και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80063Ο22.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους υπαλλήλους και τα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που αφορούν στον σύγχρονο
και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.
Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ ανήκει στον τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική», έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες και τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80112.


Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ /ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/)

Σεμινάρια από φορείς εκτός ΕΚΔΔΑ

Webinar για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV

   Webinar για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV: Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 διενεργήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Πώς η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στις κυκλικές δημόσιες συμβάσεις», όπου παρουσιάστηκε ένας απολογισμός των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη δέσμευση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας στις κυκλικές δημόσιες συμβάσεις.
Δείτε την ατζέντα και τις παρουσιάσεις στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/environment/gpp/webinars_en.htm
19 Ιανουαρίου 2023 Webinar-Workshop από την EAFIP

    19 Ιανουαρίου 2023 Webinar-Workshop από την EAFIP:  «Αυτοματοποίηση δημόσιων υπηρεσιών & Ρομποτική: πώς οι φορείς του δημοσίου μπορούν να το αντιμετωπίσουν». Αυτό το εργαστήριο εστιάζει στην προμήθεια λύσεων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και στην αυτοματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.
Διαδικτυακή εκδήλωση: 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ. CET.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και εγγραφείτε στον σύνδεσμο: https://eafip.eu/events/webinars/webinar-workshop-automation-of-public-services-robotics/
16 Φεβρουαρίου 2023 Webinar-Workshop για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV

       16 Φεβρουαρίου 2023 Webinar-Workshop για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV: «Κατασκευές, υποδομές και ενεργειακές καινοτομίες σε έργα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)».Αυτό το εργαστήριο εστιάζει σε καινοτομίες κατασκευών, υποδομών και ενέργειας σε έργα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.  Η εκδήλωση θα είναι διαδικτυακή.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/environment/gpp/events_en.htm
Στις 10-10-2022 ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων - The #EURegionsWeek.

#EURegionsWeek website

Information

From Monday, October 10, 2022 2:30 PM to Thursday, October 13, 2022 3:30 PM.

Dates are displayed in the event time zone (Europe/Brussels)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με έδρα τις Βρυξέλλες αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής.

Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, που συγκεντρώνει περιφέρειες και πόλεις από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διοικητικών στελεχών, ειδικών και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία 19 χρόνια, έχει κάνει πολλά για την προώθηση της εκμάθησης πολιτικών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Το 2021, η δεύτερη ψηφιακή έκδοση, έφτασε σε αριθμό ρεκόρ σχεδόν 18.000 εγγεγραμμένων συμμετεχόντων και 300 συνεδριών σε μια εβδομάδα, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 590 συνεργάτες.

Η 20η έκδοση θα προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση, διατηρώντας τις κοινότητες συνδεδεμένες, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και ιδέες μεταξύ εταίρων και συμμετεχόντων σε τέσσερα θέματα: Πράσινη μετάβαση, Εδαφική συνοχή, Ψηφιακή μετάβαση, Ενδυνάμωση των νέων.

Διεξάγεται με ένα υβριδικό σχήμα, δηλαδή μπορείτε να το παρακολουθήσετε και διαδικτυακά, εκτός από δια ζώσης.

Περιηγηθείτε στη σχετική ιστοσελίδα και θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και εργαστήρια, ειδικότερα στον τομέα της Πράσινης Μετάβασης (Green transition).

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του έργου CircPro (Smart Circular Procurement), που χρηματοδοτείται από το Interreg Europe, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία και την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων, πραγματοποιείται στις 9 Ιουνίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο CircPro για τις κυκλικές προμήθειες και πρωτοβουλίες στον τομέα των αγροτικών τροφίμων.
Πρόκειται για ένα διαπεριφερειακό διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από τους Ιταλούς εταίρους του προγράμματος, CircPro Region Piemonte και University of Turin.
Η πρωινή συνεδρία του διαδικτυακού σεμιναρίου θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό (Ιταλικό) επίπεδο και σε επίπεδο της περιοχής του Piemonte. Η απογευματινή συνεδρία θα αφιερωθεί στην κοινή χρήση των καλύτερων λύσεων των συνεργατών του έργου CircPro, που αναπτύσσονται τοπικά στο πλαίσιο του θεματικού πλαισίου με την υποστήριξη των περιφερειακών ενδιαφερομένων.


Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/circpro/events/event/4480/8th-interregional-partner-meeting/

 

Διαδικτυακό σεμινάριο για τα κτίρια

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 (9:3011:15 CET) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να παρουσιάσει στους επαγγελματίες δημοσίων συμβάσεων τη νέα κοινή γλώσσα της ΕΕ για την απόδοση βιωσιμότητας των κτιρίων. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρέχει προοπτικές πολιτικής της ΕΕ, εμπειρίες από επαγγελματίες και θα προσφέρει ευκαιρίες για ερωτήσεις από το κοινό. Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις προμήθειες σε κτίρια.

Εγγραφείτε και δείτε αναλυτικά την ατζέντα εδώ:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/be867732c33e0dbb568cc215c8e4b38d

Διαδικτυακό σεμινάριο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τον σχεδιασμό διαγωνισμών με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το γραφείο υποστήριξης της GPP στις 30 Μαρτίου 2022, στις 10.30 CET και αφορά τον τρόπο σχεδίασης διαγωνισμών χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι δημόσιοι προμηθευτές και οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον τρόπο χρήσης των κριτηρίων για την ανάθεση, ώστε να περιλαμβάνουν ποιοτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία.

Για τη συμμετοχή εγγραφείτε εδώ.

https://iclei-events.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=iclei-events&service=6