Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας»

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τη συνδρομή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με 180 εκπροσώπους από 100 φορείς Υγείας, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Την ημερίδα συντόνισαν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και η κυρία Μαρία Γουλιέλμου από την ΕΚΑΠΥ, ενώ οι ομιλητές ήταν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου, η κυρία Μαρία Γουλιέλμου, ο κύριος Γεώργιος Σίμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ο κύριο Αναστάσιος Κονδάκος από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και η κυρία Χρύσα Κνιθάκη από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων κος Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το εξής:

Πρόγραμμα

9.45πμ – 10.00πμ: Είσοδος στην πλατφόρμα

10.00πμ – 10.10πμ: Χαιρετισμοί από την ΕΚΑΠΥ και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

10.10πμ – 10.45πμ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Αναστασία Ζαχαροπούλου- ΓΔΔΣ)

10.45πμ – 11.00πμ: Ιστοσελίδα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και εκπαιδευτικά εργαλεία (Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ)

11.00πμ – 11.30πμ: Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις – Γενικές αρχές και καλές πρακτικές (Γιώργος Σίμου, ΕΑΑΔΗΣΥ)

11.30πμ -11.45πμ: Ερωτήσεις

11.45πμ – 12.00μμ: Διάλειμμα

12.00μμ – 12.30μμ: Πράσινα κριτήρια για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Αναστασία Ζαχαροπούλου, ΓΔΔΣ)

12.30μμ – 12.45μμ: Ο ρόλος και οι δράσεις της ΕΚΑΠΥ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Μαρία Γουλιέλμου – ΕΚΑΠΥ)

12.45μμ – 13.30μμ: Παραδείγματα και καλές πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα της Υγείας (ΓΝ Καβάλας, ΓΝ Χανίων, Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ).

13.30μμ – 13.45μμ: Ερωτήσεις

13.45μμ – 14.00μμ: Σύνοψη – Συμπεράσματα

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις και το video της εκδήλωσης, πατώντας στην παρακάτω ενότητα:

Ενημερωτικό / Εκπαιδευτικό Υλικό

Συζητήσεις της ΕΕ για την κυκλικότητα

2 Ιουλίου: Ο ρόλος των πόλεων στην ενίσχυση της κυκλικότητας των συστημάτων τροφίμων (University of Turin, ICESP, INNOWO and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/role-cities-boost-circularity-food-systems

6 Ιουλίου: Πώς μπορεί η πολιτική της ΕΕ να οδηγήσει την κυκλικότητα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα; (EuRIC, RREUSE, RVO, SMEunited and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/how-can-eu-policy-drive-circularity-textiles?

19 Ιουλίου: Η σχετικότητα του σχεδιασμού αποδόμησης για την ενίσχυση των ανακαινίσεων (DNGB, the ECESP Leadership Group on Construction and Infrastructure and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/relevance-deconstruction-design-enable-renovation-wave

3 Σεπτεμβρίου: Πώς μπορεί η πράσινη φορολογία να υποστηρίξει τη μετάβαση προς ένα ουδέτερο κλίμα και την κυκλική οικονομία (EuRIC, Innowo and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/how-can-green-taxation-support-transition-towards-climate-neutral-circular-economy?

14 Σεπτεμβρίου: Πράσινο ψηφιακό διαβατήριο: Ιχνηλασιμότητα προϊόντων (GS1, TCO Development and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/green-digital-passport-product-traceability-create-circular-material-loops?

30 Ιουνίου 2021 - Κυκλική οικονομία στην υγειονομική περίθαλψη μέσω συμβάσεων καινοτομίας

Στις 30 Ιουνίου 2021, το Health Care Without Harm (HCWH) Europe διοργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση για να παρουσιαστούν και να συζητηθούν οι ευκαιρίες για αύξηση της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη, αξιοποιώντας την αγοραστική δύναμη του κλάδου για την τόνωση της καινοτομίας.

Το Health Care Without Harm (HCWH) Europe είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο ευρωπαϊκών νοσοκομείων και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, τοπικών αρχών, ερευνητικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών και υγειονομικών οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στην εκδήλωση επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://noharm-europe.org/articles/news/europe/event-driving-circular-economy-healthcare-through-innovation-procurement/

Εκδήλωση για τις κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού: Κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα

Στις 10 Ιουνίου 2021, και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021, το CIRCUSOL διοργανώνει μια συνεδρία για να συζητήσει ανοιχτά περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις σχετικά με την κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα. Οι ομιλητές θα ρίξουν φως στις καλές πρακτικές που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους τομείς. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμβάλλουν στους στόχους μείωσης του CO2. Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ, ωστόσο, καθώς αυξάνεται η αγορά φωτοβολταϊκών, τόσο θα αυξάνεται η ζήτηση για πρώτες ύλες, καθώς και η παραγωγή αποβλήτων και η σχετική ρύπανση.
Η επέκταση της διάρκειας ζωής προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών, που πραγματοποιείται μέσω της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής τους είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας κυκλικής οικονομίας – μια ιδέα με τεράστιες δυνατότητες μετριασμού της ρύπανσης. Πώς να μειώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλιακών φωτοβολταϊκών μονάδων και πώς να αναπτύξετε μια κυκλική αλυσίδα αξίας στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα; Η λύση έγκειται στην καλύτερη συνεργασία όλων των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στην εκδήλωση επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/7712885367450477069

Διεθνής ανοικτή διαβούλευση (OMC) με την αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Στις 25 Ιουνίου 2021 το έργο procuRE διοργανώνει μια διεθνή ανοιχτή διαβούλευση με την αγορά σχετικά με τις προ-εμπορικές συμβάσεις πρωτοποριακών λύσεων για χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, που στοχεύει:
• Στην ενημέρωση των πιθανών προμηθευτών (βιομηχανία) για τις προ-εμπορικές συμβάσεις.
• Στη λεπτομερή επεξήγηση της διαδικασίας των προ-εμπορικών συμβάσεων.
• Στον ανοικτό διάλογο με πιθανούς προμηθευτές, τη σύζευξη μεταξύ τους και την υποστήριξη της
δημιουργίας κοινοπραξιών.
Η Διεθνής εκδήλωση θα επιτρέψει στους προμηθευτές να επικυρώσουν τις προδιαγραφές τους και να συλλέξουν νέες ιδέες (π.χ. νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα).

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://procure-pcp.eu/events/omc-event-in-the-eu/

6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών

Στις 7, 8 και 9 Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί το 6o Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις στον πλανήτη των αποφάσεων σχετικά με το τι αγοράζεται, πώς και για ποιον στο δημόσιο τομέα.
Στην εκδήλωση αυτή εμπειρογνώμονες διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμιστικών φορέων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οικονομολόγοι, μηχανικοί, δικηγόροι, προμηθευτές θα συζητήσουν σχετικά με θέματα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων παγκοσμίως.
Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στο το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://globalprocurement.org

Διαδικτυακό σεμινάριο για την πράσινη και κυκλική οικονομία σχετικά με τα Αειφόρα Συστήματα Τροφίμων

Η Ένωση για τη Μεσόγειο και η κοινότητας Interreg MED Green Growth είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στο διαδικτυακό σεμινάριο στις 21 Οκτωβρίου 2021, που έχει ως σκοπό να εμβαθύνει σε θέματα που σχετίζονται με τα Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων. Οι βασικοί ομιλητές θα παρουσιάσουν την τρέχουσα εικόνα και τις μελλοντικές προβλέψεις για τη σημασία της απώλειας τροφίμων, τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων και τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου.
Για να εγγραφείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο:
https://ufmsecretariat.org/form-food-losses-food-waste-reduction-and-organic-waste-management/

Διαδικτυακό σεμινάριο για ΠΔΣ για εξοπλισμό Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Στις 24 Νοεμβρίου 2021, το γραφείο βοήθειας των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διοργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τα πράσινα κριτήρια της ΕΕ (που ενημερώθηκαν τον Μάρτιο του 2021) για υπολογιστές, οθόνες, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα και την πρακτική της εφαρμογής τους. Τα κριτήρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών των προϊόντων – την παράταση της διάρκειας ζωής τους , την ενεργειακή κατανάλωση, τις επικίνδυνες ουσίες, τη διαχείριση στο τέλος της ζωής τους.
Επίσης περιλαμβάνουν κριτήρια για ανακαίνιση ή ανακατασκευή και συναφείς Υπηρεσίες.
Εγγραφείτε εδώ.
Για να εγγραφείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο:
https://iclei-events.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=iclei-events&service=6

Οδηγώντας τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση μέσω της οικολογικής σήμανσης στην περιοχή της Μεσογείου

Η Ένωση για τη Μεσόγειο και η κοινότητας Interreg MED Green Growth είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν  στο δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στις 4 Νοεμβρίου 2021, που θα εμβαθύνει σε καυτά θέματα που σχετίζονται με τις πρακτικές της πράσινης κυκλικής οικονομίας στη Μεσόγειο.

Θα ακούσετε από εμπνευσμένους κεντρικούς ομιλητές το πλαίσιο, το υπόβαθρο και τις μελλοντικές τάσεις στην κατανάλωση, την παραγωγή και τον αντίκτυπο των οικολογικών σημάτων στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να εγγραφείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

https://ufmsecretariat.org/form-webinar-on-driving-sustainable-production-and-consumption/