Τελευταία Νέα
Οκτ 20

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη τα εγκαίνια του νέου σταθμού LNG Track Loading στη Ρεβυθούσα

 

 


Πραγματοποιήθηκαν
χθες, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, τα εγκαίνια του νέου σταθμού LNG TrackLoading, στη Ρεβυθούσα, παρουσία του Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.Ιωάννη Τσακίρη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και της CEO του ΔΕΣΦΑ κα Μαρία Γκάλη.

Το έργο του Σταθμού LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα, συνολικού προϋπολογισμού 5,1 εκατ. έχει συγχρηματοδοτηθεί με ποσό 2,9 εκατ. από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) στοπλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και μέσω του Προγράμματος POSEIDON MED II. Η νέα εγκατάσταση αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας Small-Scale LNG στην Ελλάδα.

Ο τερματικός αυτός σταθμός LNG Truck Loadingστη Ρεβυθούσα, που χρηματοδοτείται απόκοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνδυάζει ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, με κυριότερα:

•   Την επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου στη χώρα και ειδικά σε βιομηχανίες που δεν συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και στη ναυτιλία (ως ναυτιλιακό καύσιμο).

•  Την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για μείωση της εκπομπής ρύπων και χρήση καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου από καταναλωτές περιοχών όπου δεν έχει αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και για τις ανάγκες της ναυτιλίας (χρήση LNG ωςναυτιλιακού καυσίμου).

Αποτέλεσμα θα είναι:

•  H αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου καθώς και η αποδοτικότερη εκμετάλλευση του ΕΣΦΑ.

•   Η παροχή φιλικότερων προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων καυσίμου για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία.

•   Η ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της αύξησης των επιλογών προμήθειας

αερίου, με σαφή οφέλη προς τον καταναλωτή.

Το ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, αναμένεται να χρηματοδοτήσει  και αλλά έργα υποδομών LNG και γενικότερα υποδομών ενέργειας προκειμένου η χώρα μας νααποκτήσει τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ενέργειας για την οικονομία και την κοινωνία.