Τελευταία Νέα
Ιούλ 20

Παρουσίαση σεμιναρίου Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας Ιούνιος 2018 [IP TOOLS]

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) πραγματοποίησε στις 28 και στις 29 Ιουνίου 2018, σεμινάριο με θέμα «Σήμα της Ε.Ε. και Εργαλεία Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IP TOOLS) – Πρακτική Εφαρμογή». (Παρουσίαση σεμιναρίου)

Εκ της Δ/νσεως