Τελευταία Νέα
Ιούλ 20

Παρουσίαση σεμιναρίου Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας Ιούνιος 2018 [Σήμα ΕΕ]

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, πραγματοποίησε στις 18 και στις 19 Ιουνίου 2018, σεμινάριο με θέμα «Σήμα της Ε.Ε.– Διαδικασία Κατάθεσης, Ανακοπής και Αίτησης Ακυρότητας αυτού, ενώπιον του EUIPO» 

Εισηγητές:

  • Δημήτριος Μπότης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς  Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPO
  • Κωνσταντίνος Μήτρου, Εξεταστής Σημάτων του EUIPO

Κατάθεση και εξέταση της αίτησης Σήματος της ΕΕ

Διαδικαστικά και πρακτικά θέματα ανακοπών

Εκ της Δ/νσεως