Τελευταία Νέα
Νοέ 27

Παραχωρήσεις αδειών χρήσης επί διεθνών σημάτων με ισχύ στην Ελλάδα

Σας ενημερώνουμε ότι, από 25-10-2018 οι εγγραφές στο διεθνές μητρώο του WIPO παραχωρήσεων αδειών χρήσης που αφορούν την Ελλάδα και σχετίζονται με διεθνή σήματα, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που θα είχαν οι ως άνω εγγραφές στο εθνικό μητρώο σημάτων.

Συνεπώς ουδεμία άδεια χρήσης που αφορά διεθνές σήμα με ισχύ στην Ελλάδα, θα εγγράφεται πλέον στο μητρώο της Διεύθυνσης Σημάτων και οι δικαιούχοι διεθνών σημάτων θα πρέπει να απευθύνονται στο WIPO.

 Εκ της Διευθύνσεως