Τελευταία Νέα
Μαρ 24

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων επέβαλε σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ για αισχροκέρδεια το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 647 χιλιάδων ευρώ, στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ,επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ διότι σε έλεγχο που διενήργησαν ελεγκτές της ΔιϋπηρεσιακήςΜονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)διαπιστώθηκε ότι πωλούσε με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους κατά παράβαση του άρθρου 21 (παρ. 4β) της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68)«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊούCovid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».