Τελευταία Νέα
Απρ 12

Ο Αλέξης Χαρίτσης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

«Μονόδρομος η Πολιτική Συνοχής για τη σύγκλιση μεταξύ των Κρατών – Μελών και την προώθηση των επενδύσεων».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε, που διεξήχθη σήμερα στο Λουξεμβούργο. Στο Συμβούλιο συζητήθηκε το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής (στην Ελλάδα υλοποιείται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ) της Ε.Ε. μετά το 2020.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Χαρίτσης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η Πολιτική Συνοχής:

«Η Πολιτική Συνοχής είναι το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών. Ο ρόλος της καθίσταται ακόμη πιο καίριος σήμερα που η Ένωση δοκιμάζεται σοβαρά εξαιτίας της ανόδου εθνικιστικών και αντιευρωπαϊκών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη.

Τυχόν αποδυνάμωσή της, όπως διεκδικούν κάποιες φωνές με αφορμή το Brexit, θα της στερούσε τα μέσα με τα οποία διασφαλίζει τη συνοχή της και θα καθιστούσε το μέλλον της αβέβαιο. Η ενίσχυσή της είναι μονόδρομος για να μπορέσει η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης».

Στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης κατέθεσε μία σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση της Πολιτικής Συνοχής και την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της:

«Κοινωνικοί δείκτες, όπως το επίπεδο της φτώχειας, της ανεργίας, ή των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων θα πρέπει να είναι βασικά κριτήρια στην κατανομή των πόρων μετά το 2020. Μόνο έτσι μπορεί να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πραγματική κατάσταση των περιφερειών και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες.

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις γεωγραφικά απομονωμένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, όπως τα νησιά και οι ορεινές περιοχές. Τέλος, απαραίτητη είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων και να μεγιστοποιηθούν τα αναπτυξιακά τους αποτελέσματα».

Ο κ. Χαρίτσης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης:

«Οι πόροι της Συνοχής στήριξαν την ελληνική οικονομία σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, χρηματοδότησαν την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών, ενίσχυσαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνέβαλαν τα μέγιστα στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.Η αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών από την Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, η χειροπιαστή βελτίωση που έφεραν στη ζωή των πολιτών, είναι το καλύτερο επιχείρημα για τη χρησιμότητα της Πολιτικής Συνοχής και την ανάγκη ενίσχυσής της».

Από το Γραφείo Τύπου