Τελευταία Νέα
Δεκ 18

Ομιλία Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου στο 8ο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στην Δυτική Αττική

Κυρία Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια γίνονται στα πλαίσια επεξεργασίας, εξειδίκευσης και εμπλουτισμού της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 για την οικονομία της χώρας.

Το περιφερειακό συνέδριο που αφορά ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής είναι το όγδοο.

Θα ξεκινήσω από το γενικό, δηλαδή το σύνολο της Οικονομίας, πριν επικεντρωθώ στο ειδικό θέμα της Περιφέρειας Αττικής κι ακόμη περισσότερο την πρόσφατα σοβαρά πληγείσα Δυτική Αττική.

Γιατί είναι οι γενικές θετικές εξελίξεις στην οικονομία που δίνουν τον τόνο και την προοπτική στην Περιφέρεια επιτρέποντάς μας να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Το 2017 αποτελεί κομβικό σημείο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και θέτει τις βάσεις οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και την αυστηρή μνημονιακή επιτροπεία το 2018 οπότε λήγει και το Πρόγραμμα.

Ως προς τούτο, διαφέρει από το 2014 με το οποίο ορισμένοι ατυχώς το συγκρίνουν.

Διαφέρει και ως προς την ποιότητα και τη δυναμική της ανάκαμψης.

Γιατί ο ισχνός ρυθμός ανάκαμψης (0,7%) του 2014 ήταν λιγότερο από το μισό του φετινού (1,6%) και γιατί βασίστηκε στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κι όχι στις επενδύσεις που είχαν μειωθεί κατά 5%.

Δεν είχε στέρεη βάση εκκίνησης, δεν προχώρησε στις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, με συνέπεια να αποχωρήσουν οι Θεσμοί και να μην κλείσει το έτος με τις δύο αξιολογήσεις που έπρεπε να γίνουν, επιβαρύνοντας έτσι τη μετέπειτα πορεία της χώρας.

Αντιθέτως, σήμερα, η ανάκαμψη της οικονομίας με 1,1% στο α’ εννιάμηνο 2017 βασίζεται στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου οι οποίες αυξάνουν ετησίως 2,6% σε σταθερές τιμές και στην αύξηση του όγκου εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες αυξάνουν 7,6% αντίστοιχα.

Κατόπιν τούτου, ο στόχος για ανάπτυξη 1,6% το 2017 θεωρείται εφικτός, καθώς στο δ’ τρίμηνο αναμένεται ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ λόγω του κλεισίματος της γ’ αξιολόγησης, της παραδοσιακής ενίσχυσης του ΠΔΕ στο τέλος του έτους, της διανομής κοινωνικού μερίσματος και της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων.

Εφικτός κρίνεται και ο στόχος αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε σημαντικές εξελίξεις όπως:

Η τεχνική συμφωνία για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης που συνάφθηκε μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ελληνικών αρχών.

Η επέκταση της οικονομίας για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και για πρώτη φορά σε περισσότερο από μια δεκαετία, ικανοποιώντας τον τεχνικό ορισμό για το πότε μία οικονομία ανακάμπτει.

Την ομαλή πορεία ολοκλήρωσης του προγράμματος ESM ως τον Αύγουστο του 2018 και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που επιτρέπει στην Ελλάδα να αποκαταστήσει τη χρηματοδότησή της από τις αγορές.

Τον Ιούλιο του 2017, πετύχαμε την πρώτη έξοδο στις αγορές σε περίπου τρία χρόνια, ενώ πρόσφατα επωφεληθήκαμε από μία πρωτοφανή εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, προσελκύοντας έτσι περισσότερους επενδυτές σε νέες μελλοντικές εκδόσεις.

Συνεπώς, όχι μόνον η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά περνά με επιτυχία και όλες τις αξιολογήσεις από τους Θεσμούς ανακτώντας την εμπιστοσύνη τους.

Γιατί βασίζεται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την τόνωση των εξαγωγών.

Η τρέχουσα ανάκαμψη δεν αφορά μόνον τον τουρισμό, τη βιομηχανία ή τις εξαγωγές, αλλά περιλαμβάνει επίσης κλάδους που μέχρι πρότινος υποφέρανε εξαιτίας της δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας, όπως είναι οι κατασκευές, το εμπόριο ή άλλες υπηρεσίες.

Με συνέπεια τη δημιουργία 260.000 καθαρών θέσεων απασχόλησης στο διάστημα αυτής της διακυβέρνησης, εκ των οποίων το 55% φέτος, και την αύξηση του αριθμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά 27.000 με δημιουργία 89.000 νέων θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ (Κομισιόν, Νοέμβριος 2017).

Κυρίως, όμως, αφορά την βελτίωση μεταξύ α’ και γ’ τριμήνου 2017 του οικονομικού κλίματος κατά 18,5%.

Αντίστοιχα, ο Δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών (PMI) της μεταποίησης αυξήθηκε 8% τον Νοέμβριο, με την απασχόληση να αυξάνει με τον υψηλότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα δεκαοκτώμισι ετών και τις νέες παραγγελίες στον κλάδο να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2014.

Η βελτίωση αυτή της ψυχολογίας είναι απόρροια πραγματικών βελτιώσεων στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, τους πρώτους εννέα μήνες του 2017:

1. Ο όγκος Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε κατά 5,2% ετησίως, δυόμισι φορές πιο γρήγορα από ό, τι την ίδια περίοδο το 2016.

2. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες σε μια οικονομία υπό συνεχή προσαρμογή αποτελούν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, αυξήθηκαν κατά 69% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, ενώ το 2016 είχαν ήδη αυξηθεί κατά 142% σε σύγκριση με το 2015.

3. Η κερδοφορία των 30 πρώτων εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. αυξήθηκε κατά 16% αντίστοιχα το 2017, ενώ για 500 εταιρίες συνολικά οι προ φόρου ζημιές 2,9 δις ευρώ το 2015 έγιναν κέρδη 6,3 δις το 2016.

4. Επίσης, η απασχόληση αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 2%, ενόσω το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 26,5% το 2014 σε 20,1% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και

5. Τέλος, την περίοδο 2012-2016, τα ιδιωτικά χρέη σαν ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγχρόνως, οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξάνονται, οι συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά πληθαίνουν και οι συνθήκες ρευστότητας για τις εγχώριες τράπεζες βελτιώνονται, το κόστος δανεισμού μειώνεται αργά αλλά σταθερά και οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων εκτιμώνται σε 1 δις φέτος.

Αξιοσημείωτη είναι και η επιχειρηματική κινητικότητα που σημειώνεται φέτος όπως:

(α) από 1/1/2017 έως 14/12/2017 έγινε μία (net) αύξηση του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας κατά 6611 επιχειρήσεις (από τα στοιχεία ΓΕΜΗ).

(β) τα υπερδιπλάσια κεφάλαια σε σύγκριση με το σύνολο του 2016 που έχουν δαπανήσει οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,

(γ) η σταθερή αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων από 0,23% του ΑΕΠ το 2011, στο 0,41% το 2016, και

Τέλος, βελτίωση σημειώνεται τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ, ενώ σημαντικά ενισχυμένη είναι η διάθεση για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ernst & Young.

Είναι προφανές ότι έχουμε μία σταθερή και γενικευμένη βελτίωση, η οποία καθρεφτίζεται τόσο στην γενική αναγνώριση από διεθνείς οργανισμούς και πιστωτές, όσο και στην πιστοληπτική αναβάθμιση της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ έχουν αναγορεύσει την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων διεθνώς.

Η αδιαμφισβήτητη αυτή πρόοδος στα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα της χώρας δεν συντελείται μόνη της.

Είναι προϊόν τόσο των προσπαθειών των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν το νέο παραγωγικό περιβάλλον, όσο και της κυβερνητικής πολιτικής για ρεαλιστικές και ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις και για συγκρότηση μιας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ).

Η επενδυτική αναγέννηση της χώρας αποτελεί προϊόν και επιβεβαίωση της νέας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ) που ακολουθεί η κυβέρνηση με πυξίδα ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε: επενδύσεις, εξαγωγές, καινοτομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ψηφιακή εκπαίδευση και απορρόφηση ανέργων μέσω προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης.

Στηρίζεται στο υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό και στις παραγωγικές επενδύσεις σε τομείς με υψηλή εξωστρέφεια, ροπή στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, και σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα ικανά να εντάξουν τους παραγωγούς τους σε ευρύτερες αλυσίδες αξίας.

Στρατηγικός στόχος της νέας αναπτυξιακής πολιτικής είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η ταχύτερη απορρόφηση της ανεργίας με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ώστε να ανακοπεί η έξοδος εγκεφάλων από τη χώρα.

Με έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και των δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων η ΕΑΣ επιχειρεί:

Να προχωρήσουμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν δημιουργηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο.

Να ρυθμιστούν τα ληξιπρόθεσμα ιδιωτικά χρέη με τον εξωδικαστικό μηχανισμό για να τονωθεί η ζήτηση.

Να περιοριστούν τα «κόκκινα δάνεια» ώστε να αποδεσμευτεί ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα.

Να ιδρυθεί και να λειτουργήσει τάχιστα η Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου να χρηματοδοτήσει με σειρά επενδυτικών σχεδίων κυρίως ΜΜΕ και να προσφέρει προγράμματα μικροπιστώσεων.

Να εκπαιδεύσει ψηφιακά και να απορροφήσει ανέργους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης ενισχύοντας έτσι ζήτηση και προσφορά, και

Τέλος, να απλοποιήσει ουσιαστικά τις διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων και αδειοδότησης.

Πέρα από τους στόχους, ο κοινωνικός χαρακτήρας της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής αποτυπώνεται και στα μέσα που αναπτύσσει όπως είναι:

η ταχεία απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων από τις EBRD, EIB κ.α. για κοινωνικές υποδομές, κατάρτιση προσωπικού και διαφύλαξη του περιβάλλοντος,

η άσκηση πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η λήψη μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης,

η θεσμοθέτηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας,

ο προσανατολισμός του Αναπτυξιακού Νόμου στις ΜΜΕ με οδηγό την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις συμπράξεις, τις συστάδες και την εξωστρέφεια, και τέλος,

η παροχή νέων χρηματοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ κυρίως από την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Πρέπει, ωστόσο, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να περνά από την ξεχωριστή και ιδιαίτερη ανάπτυξη κάθε περιφέρειας της χώρας.

Δεν έχει, δηλαδή, μόνον εθνικό ορίζοντα και σχεδιασμό αλλά βασίζεται στην περιφερειακή εξειδίκευση και προγραμματισμό.

Αυτό σημαίνει πως η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης θα προσαρμόζεται και θα εξειδικεύεται κάθε φορά ανά περιφέρεια και περιοχή αναλόγως των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων.

Και αυτό δεν αφορά μόνον το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ή κάποιο διυπουργικό όργανο, αλλά τους ίδιους τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, οι οποίοι ως άμεσοι γνώστες των προβλημάτων και σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτείας θα προτείνουν κατάλληλες και εφικτές οικονομικά λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Γιατί το αναπτυξιακό πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρόβλημα απλά κατανομής διαθέσιμων πόρων μέσω των αγορών, ερήμην της κοινωνίας.

Είναι ένα πρόβλημα στοχευμένης αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας, δημιουργίας νέων θεσμών που να ενισχύουν τη συνεργασία και το συνεργατισμό, αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας και γνώσης της κοινωνίας.

Το υποκείμενο της ανάπτυξης δεν είναι το κράτος, ούτε οι αγορές, ούτε οι επιχειρήσεις από μόνες τους, είναι τελικά η ίδια η κοινωνία με τους θεσμούς που η ίδια διαμορφώνει, τις επιλογές που κάνει και το πλαίσιο που δημιουργεί για τη λειτουργία του κράτους, των αγορών και των επιχειρήσεων.

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής ο στρατηγικός προσανατολισμός που επιλέγεται με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που η περιφέρεια διαθέτει στη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την ποιότητα λόγω των ιδιαίτερων και σημαντικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών της.

Ο προσανατολισμός αυτός αποτελεί, δε, καταλύτη για όλη την εθνική οικονομία λόγω του υψηλού ειδικού βάρους της στο σύνολο της χώρας και του κεντρικού και κομβικού ρόλου που διαδραματίζει, καθώς η γεωπολιτική θέση της ΠΑ την καθιστά κόμβο δικτύων μεταφορών, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Η ΠΑ φιλοξενεί το 35% του πληθυσμού της χώρας, συγκεντρώνει το 38% της συνολικής απασχόλησης αλλά αποδίδει το 48% της προστιθέμενης αξίας της χώρας (2014).

Με άλλα λόγια έχει υψηλότερη παραγωγικότητα από τον μέσον εθνικό όρο, ενώ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΑ είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο αυτού της χώρας συνολικά (80% έναντι 60% αντίστοιχα του μέσου Ευρωπαϊκού).

Το εμπόριο, οι μεταφορές / η αποθήκευση και ο τουρισμός παράγουν το 23%

της προστιθέμενης αξίας της ΠΑ,

και ακολουθούν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας με 22% και η δημόσια διοίκηση -άμυνα – υγεία – εκπαίδευση με 19%.

Στο α’ 11μηνο 2017 είχαν δημιουργηθεί στην ΠΑ 59.243 καθαρές θέσεις μισθωτής εργασίας (ή το 46% από τις 128 χιλιάδες νέες καθαρές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν πανελλαδικά), εκ των οποίων 3.339 στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής (ΕΡΓΑΝΗ).

Πρόκειται για ποσοστό δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το βάρος της στην συνολική απασχόληση της οικονομίας, γεγονός το οποίο εξηγείται από το ότι η ανάκαμψη της οικονομίας ξεκινά από το κέντρο της, την ΠΑ.

Ενδεικτικό αυτού είναι πως στο α’ εννιάμηνο 2017 ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας στην ΠΑ σημείωνε ετήσια άνοδο 32%, διπλάσια του μέσου όρου της χώρας.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα βασικά δομικά προβλήματα ανάπτυξης της ΠΑ πέραν της ανεργίας, είναι η μεγάλη αστική πίεση στο περιβάλλον και τις υποδομές, η υψηλή συγκέντρωση του Δημόσιου τομέα, η υποστελέχωση των υπηρεσιών της, ο υπερεμπορισμός τον οποίο ευνόησε η υπερκατανάλωση του στρεβλού τρόπου ανάπτυξης της περασμένης δεκαετίας, η άνθιση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη βάση της «επιχειρηματικότητας ανάγκης» και, φυσικά, η απουσία πραγματικής μελέτης βέλτιστου παραγωγικού μοντέλου πίσω από τις Περιφερειακές και Δημοτικές χωροταξικές μελέτες και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Η χρόνια έλλειψη ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με την πολυδαίδαλη νομοθεσία, τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και την απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και τις παρεμβάσεις ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος εξηγούν την άναρχη δόμηση με τα μπαζωμένα ρέματα και τις ανεπάρκειες στην κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών ή άλλων περιβαλλοντικών έργων που έπληξαν πρόσφατα τη Μάνδρα και άλλες περιοχές της χώρας.

Προκειμένου, λοιπόν, η οικονομική ανάκαμψη της ΠΑ να αποκτήσει δυναμισμό και βιωσιμότητα χρειάζεται να ολοκληρώσουμε και να υλοποιήσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό, όπως επίσης να ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα μέσω της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και της οικονομίας της γνώσης που κατά κύριο λόγο προωθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή σπεύδουν να συνδράμουν οι κυβερνητικές πολιτικές με την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που έχουμε θεσπίσει.

Η ΠΑ διαθέτει σήμερα τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης που αφορά στη δημιουργική τουριστική οικονομία, στη «γαλάζια» οικονομία, στη βιώσιμη οικονομία.

Εκτός από την Ακρόπολη και τον τουρισμό της Αθήνας και των νησιών, όλοι οι Δήμοι της Αττικής προσφέρουν δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην ιστορία της περιοχής.

Μία ιδιαίτερη περίπτωση που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική της ΠΑ είναι η αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων και η δημιουργία ενός νέου παραδείγματος διαχείρισης που επιχειρεί να φέρει η Περιφερειακή Αρχή στην Αττική.

Με μικρότερες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την εγγύτητα στην πηγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ΠΑ στρέφει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους πρωτίστως σε αντιπλημμυρικά έργα, σε έργα προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, αστικές αναπλάσεις, σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, στήριξης κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, σε συγκοινωνιακά έργα και δράσεις τουριστικής προβολής.

Η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων, όπως είναι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης της Αίγινας και τα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική όχι μόνο θα ενισχύσουν τις υποδομές της Περιφέρειας αλλά και θα αυξήσουν την απασχόληση και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Ειδικής σημασίας για την ΠΑ αποτελεί η διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική που έχουν μεν δυναμική αλλά δοκιμάζονται από σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η αποκατάσταση χρόνιων περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας και του Ασπρόπυργου, μπορεί να απελευθερώσει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες μιας περιοχής που μέχρι σήμερα είναι υπέρμετρα επιβαρυμένη.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο, όπως έχει σχεδιαστεί από την ΠΑ, θα συμβάλλει στην προσπάθεια αναβάθμισης χρόνια υποβαθμισμένων περιοχών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν επίσης νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποσαφήνιση του καθεστώτος των βιοτεχνικών κι επιχειρηματικών πάρκων από τις χωροθετήσεις, τις χρήσεις γης μέχρι τη δυναμικότητα και ισχύ των μονάδων.

Τα βιοτεχνικά και επιχειρηματικά πάρκα μπορούν να προσφέρουν το ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον που ζητούν οι ΜΜΕ για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων και με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες αποτελούν έναν δυναμικό και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της ΠΑ και οι οποίες προσελκύουν κεφάλαια δεκάδων εκατ. ευρώ από διεθνή funds κι επενδυτές.

Η καινοτομία και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που φέρνουν τα startups αποτελεί απαραίτητο συστατικό για οποιαδήποτε οικονομία επιδιώκει να «ανεβάσει» ταχύτητα και να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της.

Αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι startups δεν είναι μόνο εταιρείες από το χώρο της τεχνολογίας, αλλά γενικότερα επιχειρήσεις από οποιονδήποτε κλάδο φέρνουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι ο αγροδιατροφικός, παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Ο αριθμός των ελληνικών startups είναι σχετικά μικρός και μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, αν αξιοποιηθεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Είναι, δε, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σημάδι ότι ένας αριθμός από startups δραστηριοποιείται σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει τεχνογνωσία και μπορεί να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία με διεθνή εμπορική επιτυχία.

Θα είναι ευχής έργο, λοιπόν, να δούμε τις startups στην ΠΑ να δίνουν νέα ορμή και ποιότητα στη τοπική οικονομία.

Σας ευχαριστώ.