Τελευταία Νέα
Ιούν 16

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Καλαμάτα

Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 τελικο 160622

 

 

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Καλαμάτα:

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι,

Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην όμορφη Καλαμάτα, σε αυτό το εντυπωσιακό Μέγαρο Χορού, που χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, για να συζητήσουμε για το ΝΕΟ ΕΣΠΑ της περιόδου 2021 – 2027:

Για το τι νέο μας φέρνει, πόσους πόρους, τι ευκαιρίες, δυνατότητες και προοπτικές μας προσφέρει,

αλλά και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του και

πως θα πετύχουμε το μέγιστο όφελος από την υλοποίηση των Προγραμμάτων του.

Και αυτή η συζήτηση γίνεται σε μία ιδιαίτερα χαρούμενη συγκυρία για εμάς στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων , αφού χθες  εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», το πρώτο τομεακό πρόγραμμα που εγκρίνεται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και το οποίο αντικαθιστά το γνωστό ως σήμερα επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ.

Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι γιαυτό το αποτέλεσμα αφού μετά  από πολύμηνη δουλειά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πραγαματικάωφέλιμο πρόγραμμα ειδικά για τις ΜμΕ, που θα δώσει μεγάλη ώθηση και εξωστρέφεια στην ελληνική οικονομία.

Ενώ λίγο νωρίτερα, σήμερα, εγκρίθηκαν το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης αλλά και το πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, μία δέσμευσή μας για την περαιτέρω θωράκιση της χώρας που υλοποιείται και σας τα ανακοινώνω από αυτό εδώ το βήμα.

Το  Εταιρικό Σύμφωνο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπως πλέον ονομάζεται το ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2021, πρώτο ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας και αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Δείχνει ότι η χώρα μας έχει ανακτήσει τη χαμένη της εμπιστοσύνη από τους εταίρους μας, ότι έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά και ότι είμαστε μία μετρήσιμη δύναμη για την Ευρωπαϊκή και όχι μόνο οικονομία.

Το Νέο ΕΣΠΑ είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας, και θα το καταλάβατε παρακάτω κατά την επιμέρους ανάλυσή του.

Οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ο σχεδιασμός τόσο του ΕΣΠΑ, αλλά στη συνέχεια και των Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ έλαβαν χώρα στη συνεχιζόμενη δύσκολη περίοδο κατά την οποία τόσο το οικονομικό περιβάλλον, αλλά και οι ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, όπως και οι τρόποι εργασίας μεταβάλλονταν απρόβλεπτα συνεχώς, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό όλων και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, ούτε μια στιγμή σαν Κυβέρνηση δεν ολιγωρήσαμε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν σκεφτήκαμε ούτε για μια στιγμή να κατεβάσουμε τα μολύβια. Αντιθέτως επιμείναμε και προχωρήσαμε μέσα από μια ευρεία και μακρά διαδικασία διαβούλευσης με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων στην καταγραφή και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας,  των ελληνικών περιφερειών και ολοκληρώσαμε έγκαιρα τον απαιτούμενο σχεδιασμό ώστε να είμαστε το πρώτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγκεκριμένο ΕΣΠΑ.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα στελέχη των υπηρεσιών τους πολιτικούς προϊσταμένους τους, Περιφερειάρχες, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, που έδωσαν  και συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να έχουμε την έγκριση ενός πλήρους, συνεκτικού και ευελπιστώ ενός  αποτελεσματικού ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027.

Με το νέο ΕΣΠΑ στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες  που παρέχουν οι Ενωσιακοί πόροι με το συνδυασμό της εθνικής συνεισφοράς  για την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής που αποτελεί την κύρια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων και αλληλεγγύης.

Με το νέο ΕΣΠΑ προσβλέπουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας  μέσω χρηματοδοτικών πόρων της τάξης των 26,2 δις ευρώ, για τα επόμενα επτά έτη, από τα οποία € 20,9 δισ. Ευρώ είναι η συνεισφορά της Ένωσης και € 5,3 δισ. Ευρώ αποτελούν την Εθνική Συνεισφορά.

Με την μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και τη συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ αλλά και με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αναμένουμε να ενισχυθεί τα προσεχή χρόνια σημαντικά το σημαντικό επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας.

Όμως για να πετύχουμε το μέγιστο των προσδοκιών που φέρνει το νέο ΕΣΠΑ, κατά το σχεδιασμό του, λάβαμε υπόψη μας το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συστάσεις της Επιτροπής για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας φυσικά, ενώ παράλληλα οι δράσεις  που σχεδιάζουμε μέσα από το ΕΣΠΑ υποστηρίζουν τις  εθνικές στρατηγικές μας όπως, μεταξύ άλλων το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το εθνικό σχέδιο Μεταφορών και το στρατηγικό πλαίσιο για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Το νέο ΕΣΠΑ ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και συνδέεται άρρηκτα με το Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία (έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη).

Στο νέο ΕΣΠΑ φιλοξενείται και το νέο Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις μετάβασης στις περιοχές απολιγνιτοποίησης της χώρας, έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η συμπληρωματικότητα των πόρων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις περιοχές αυτές.

Κυρίες και Κύριοι

Θέλω να καταστεί σαφές πως οι δράσεις που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας μας που πιθανόν να προκύψουν τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τέλος, να τονίσω ότι σημαντική παράμετρος κατά το σχεδιασμό του νέο ΕΣΠΑ υπήρξε και η τήρηση των ορίων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις θεματικές συγκεντρώσεις, με σκοπό να αποφευχθεί η χρηματοδότηση έργων μικρής προστιθέμενης αξίας που δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους και πολιτικές. Τα όρια αυτά τα τηρούμε και σε ορισμένες περιπτώσεις τα ξεπερνάμε.

Στο πλαίσιο αυτό, να αναφέρω ενδεικτικά ότι το 30% των πόρων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής κατευθύνονται στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα, ενώ από το ΕΚΤ+ δεσμεύονται τουλάχιστον το 28% των πόρων σε δράσεις κοινωνικής ένταξης, το 8% στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και το 14% στην απασχόληση των νέων τα κατώτατα ποσοστά των οποίων ξεπερνάμε στοχεύοντας στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων.

Όμως ας δούμε πράγματι τι είναι αυτό το ΝΕΟ που μας φέρνει το νέο ΕΣΠΑ.

Με οδηγό μας την βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση των πόρων προχωρήσαμε σε αλλαγές ως προς τον προγραμματισμό (τη στόχευση και το περιεχόμενο) του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2014-2020, με κύρια και σημαντική αλλαγή την αύξηση των πόρων για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα  κατά 2,2 δις € σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €). Αλλαγή που αποτελούσε άλλωστε και κυβερνητική δέσμευση και ήταν μια σημαντική παράμετρος στον προγραμματισμό του νέου ΕΣΠΑ.

Η ανάγκη όμως να  ανταποκριθεί η χώρα μας στην διπλή πρόκληση της «πράσινης» και της ψηφιακής μετάβασης μας οδήγησε στη διαμόρφωση Διακριτού πλέον Προγράμματος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή, αλλά και διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια.

Διακριτό Πρόγραμμα με νέα Διαχειριστική αρχή όμως έχει και η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

Διακριτό Πρόγραμμα για πρώτη φορά έχουμε και για την Πολιτική Προστασία με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας, το οποίο αφορά σε όλο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, που μας έχουν απασχολήσει και έχουν πλήξει τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας.

Στο Νέο φιλόδοξο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα εξάλλου, περιλαμβάνονται σημαντικές δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτομίας.

Αξίζει χαρακτηριστικά  να αναφέρω την ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης με σκοπό τη θωράκιση της θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building) που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξασφάλιση και ταχύτερη διαχείριση των πόρων και των έργων του ΕΣΠΑ.

Στο Νέο ΕΣΠΑ διαφαίνεται  σαφώς και η δέσμευση μας  για βελτιστοποίηση του πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, με βάση τα πολύτιμα μαθήματα από τις δυσκολίες και αστοχίες της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που έχουμε καταγράψει, ειδικά την περίοδο της πανδημίας.

ν ίδια στιγμή, η κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης στα Τομεακά Προγράμματα και στο περιφερειακό σκέλος αναδεικνύει ότι στις συγκυρίες που διαμορφώνονται σήμερα τόσο από την πανδημία όσο και από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών λόγω του μανδύα της ενεργειακής κρίσης που απειλεί την παγκόσμια οικονομία,  αποτελεί βασική μας προτεραιότητα σημαντικό μερίδιο των πόρων του ΕΣΠΑ, της τάξης των 4,2 δις € να δοθούν στο Πρόγραμμα για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή, στοχεύοντας σε μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα.

Αφουγκραζόμενοι όμως τις ανάγκες και τις αγωνίες της αγοράς σχεδιάσαμε φιλόδοξα το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το γνωστό ΕΠΑΝΕΚ στο τρέχον ΕΣΠΑ με τους πόρους του να αγγίζει περίπου τα 4 δις €  και ακολουθώντας ομοίως τις επιταγές για διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος διοχετεύουμε σημαντικό μερίδιο των πόρων της τάξης των 3,6 δις € στο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Όπως διαφαίνεται και από την κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ οι υποδομές μεταφορών πλέον που στο παρελθόν απορροφούσαν σημαντικά κονδύλια των ενωσιακών πόρων ολοκληρώνονται, και η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν πλέον τους αναπτυξιακούς μοχλούς της χώρας μας.

Στη συνέχεια θα ανατρέξω σε ορισμένα από τα τομεακά Προγράμματα, για να αναδείξω τις σημαντικές δράσεις που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από αυτά.

Χαρακτηριστικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», θα χρηματοδοτηθεί εκ νέου το επιτυχημένο πρόγραμμα  Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” , το Ταμείο Equifund, καθώς και ένα νέο Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σημαντικός προϋπολογισμός του Προγράμματος θα διατεθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχιζόμενων ή νέων καινοτόμων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βασίζονται στις ανάγκες της αγοράς, όπως διαρκώς μεταβάλλονται στις μέρες μας.

Από τη ναυαρχίδα του ΕΣΠΑ το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» να αναφέρω ενδεικτικά σημαντικές δράσεις, όπως τις Νταντάδες της Γειτονιάς, προσωπική προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού την Επέκταση ωραρίου λειτουργίας ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, την Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία, αλλά και την Υποστήριξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Από το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις Ultra-FastBroadband, τη β’ φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στον δημόσιο τομέα αλλά και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ.

Στο Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή θα συνεχιστεί επίσης το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, θα χρηματοδοτηθούν Παρεμβάσεις Grecoislands, θα ολοκληρωθεί η Ενεργειακή διασύνδεση νησιών με τον ηπειρωτικό κορμό και η Αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας, ενώ Σύγχρονες Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (RRF) αναμένεται να μεταβάλλουν την εικόνα της χώρας μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Από το Πρόγραμμα των Μεταφορών θα χρηματοδοτηθεί η Κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, ενώ σε συμπληρωματικότητα με το Ταμείο Ανάκαμψης και με Εθνικούς Πόρους θα ολοκληρωθεί το πολυπόθητο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ). Συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί το τμήμα ΧΑΝΙΑ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ.

Σημαντικές επενδύσεις όμως θα έχουμε και από το Πρόγραμμα της Πολιτικής Προστασίας για τον εξοπλισμό αλλά και για τα συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης – διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα και ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και για εξοπλισμό πυρόσβεσης.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα πέραν του οριζοντίου χαρακτήρα κλασικών παρεμβάσεων θα συμπληρώνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, αλλά επιπλέον θα εστιάσει στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας επιλεγμένων και σημαντικών για την υλοποίηση δικαιούχων, μέσω επιπλέον πόρων ύψους 100 εκ € καθαρών ενωσιακών πόρων  «πέραν της Τεχνικής Βοήθειας» και των 500 εκ € πόρων του Προγράμματος.

Όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου η ενίσχυση των πόρων που κατευθύνονται στα Περιφερειακά Προγράμματα, να τονίσω εδώ ότι πρόκειται για το 1/3 των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, αποτελεί πολιτική απόφαση ύψιστης σημασίας, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της κυβέρνησής μας στο σημαντικό ρόλο που καλούνται οι Περιφέρειες να διαδραματίσουν  στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Με βάση και τους περιορισμούς που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, αναφορικά με την κατανομή των κονδυλίων, καταφέραμε να έχουμε ενισχυμένα ποσά  σε όλες τις Περιφέρειες, σε σχέση με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Έτσι, οι Περιφέρειες της χώρας μας μέσω των Διαχειριστικών Αρχών τους καλούνται να διαχειριστούν κονδύλια της τάξης των 8 δις €, με επεμβάσεις συμπληρωματικές προς αυτές των Τομεακών Προγραμμάτων, που φιλοξενούνται και στους 5 Στόχους Πολιτικής.

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός είναι πλήρης και αποτελεσματικός όμως, όταν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων έχουν σαφή αποτελέσματα και συμβάλουν στην ικανοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών στόχων.

Κυρίες και Κύριοι,

Όσον αφορά στα περιφερειακά Προγράμματα είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση υποβολή τους.

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αν δεν υποστηρίζονταν θεσμικά από ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο νέος νόμος για το ΕΣΠΑ που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο ήρθες να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία όλων των δικαιούχων, γιατί ακούστηκαν πολλά.

Δε θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, μόνο να σας πω ότι στο Νόμο προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τις δοκιμασμένες και επιτυχημένες ρυθμίσεις του Νόμου 4314 για την Περίοδο 14-20 και προχωρήσαμε  έτσι μόνο σε στοχευμένες αλλαγές που απαιτούνται είτε λόγω αλλαγών των Κανονισμών, είτε λόγω των νέων απαιτήσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027,  είτε τέλος για τη θεραπεία δυσλειτουργιών της προηγούμενης  Προγραμματικής Περιόδου.  

Προβλέπουμε σε μια ομαλή μετάβαση χωρίς περιττές αλλαγές που θα δυσκόλευαν την εφαρμογή των Προγραμμάτων.

Οι κύριες αλλαγές και οι συνεπαγόμενες αναμενόμενες βελτιώσεις του Νόμου, κινούνται στην κατεύθυνση της ευελιξίας και της απλοποίησης της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων.

Ενδεικτικά να αναφέρω τη θέσπιση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο με τη συμμετοχή και οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027, την ορθή αποτύπωση των αναγκών των περιφερειών της χώρας και των προτεραιοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τις απαιτούμενες κάθε φορά προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Η δημιουργία νέας Ειδικής Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων αποτελεί στοιχείο ενδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των Προγραμμάτων.

Η Αναδιάρθρωση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και η διατήρηση μίας μόνο Επιτελικής  Δομής στα εμπλεκόμενα στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Υπουργεία, αναμένεται να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και του συντονισμού των δράσεων των Προγραμμάτων.

Οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ προβλέπεται να είναι πλήρως ψηφιοποιημένες και θα χρησιμοποιηθούν Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την ένταξη και τη διαχείριση των δράσεων και των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.

Τελειώνοντας θα ήθελα να κλείσω με μια υπόσχεση από μεριάς μου.

Ότι με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων και στη βάση του προγραμματισμού που σας παρουσίασα σήμερα, δεσμεύομαι στην κατεύθυνση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους, τους  δικαιούχους,  τα στελέχη των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, τους πολιτικούς προϊστάμενους τους και τους συνομολόγους μου στην Κυβέρνηση, για να πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους και να συμβάλλουμε στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισμό των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και είμαι βέβαιος πλέον πως θα τα καταφέρουμε».

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό