Τελευταία Νέα
Μάι 30

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» ( 3ος κύκλος ) του ν.4399/16  παρατείνεται έως την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων