Τελευταία Νέα
Σεπ 27

Μελέτη EUIPO για Κακόβουλο Λογισμικό – Παραβίαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το ύποπτο παράνομο περιεχόμενο συνιστά σημαντική παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν κάποιοι διαδικτυακοί τόποι που διαθέτουν δημόσια περιεχόμενο του είδους αυτού, ενίοτε ακόμη και δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Παράλληλα με αυτό το περιεχόμενο, οι διαδικτυακοί τόποι συνήθως διανέμουν διαφόρων ειδών κακόβουλο λογισμικό και δυνητικά ανεπιθύμητα προγράμματα (potentially unwanted programs, PUP), δελεάζοντας τους χρήστες να μεταφορτώσουν και να τρέξουν τα εν λόγω αρχεία.
Μελέτη EUIPO με Θέμα “Εντοπισμός και ανάλυση του κακόβουλου λογισμικού σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους υποπτους για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας”