Τελευταία Νέα
Φεβ 17

Εναρκτήρια ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στο συνέδριο του Economist «Europe: The new era for skills – Greece: The human dynamic in the new workplace and society»

 

 

«Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (ανέργων και εργαζομένων), αλλά και των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

 

Συνολικά το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει:

  • Το μεγαλύτερο τομεακό πρόγραμμα «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής» ύψους 4,16 δις ευρώ, που αφορά κυρίως ανέργους και σπουδαστές όλων των βαθμίδων, αλλά και τους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και της υγειονομικής κάλυψης,
  • Τα λοιπά προγράμματα που περιέχουν δράσεις ΕΚΤ, όπως αυτό της «Ανταγωνιστικότητας», που αφορά κυρίως εργαζομένους και επιχειρήσεις, του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», που σχετίζεται ειδικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές, της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» για τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απολιγνιτοποίησης.
  • και τα 13 νέα ΠΕΠ, όπου το ζητούμενο, μεταξύ άλλων, είναι η σύνδεση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και με τις ανάγκες των νέων κοινωνικών δομών  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Υπό όλο αυτό το πλαίσιο, και με την ευκαιρία τόσο της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου του ελληνικού ΕΣΠΑ 2021-2027 που όπως ίσως γνωρίζετε εγκρίθηκε 1 ο στην ΕΕ μεταξύ των Κρατών Μελών, όσο και της ανακοίνωσης του 2023 ως «Ευρωπαϊκό Έτος για τις Δεξιότητες», διοργανώνουμε σήμερα το συνέδριο αυτό.

 

Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να υποδεχθούμε σήμερα και να συζητήσουμε σε υψηλό επίπεδο με θεσμικούς, αρμοδίους από την ΕΕ και την Ελλάδα, και έγκριτους προσκεκλημένους ομιλητές, διεθνείς και εγχώριους, τους οποίους θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους και οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν τις ευρύτερες αλλά και ειδικότερες προοπτικές τους αναφορικά με την πρόκληση των δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό.

 

Μέσω αυτού του συνεδρίου θα  συζητηθεί το θέμα των δεξιοτήτων σε πολλές διαστάσεις:

  • ως προς την απόκτηση δεξιοτήτων με σκοπό την απασχόληση και την εύρεση εργασίας από ανέργους ή άτομα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας,
  • την απόκτηση δεξιοτήτων μέσα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, τους τομείς στους οποίους εστιάζουν οι σύγχρονες αναπτυξιακές στρατηγικές της ΕΕ, όπως η πράσινη και δίκαιη μετάβαση, ή ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η γαλάζια οικονομία,
  • την απόκτηση δεξιοτήτων στα σχολεία, τα δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, τις σχολές μαθητείας, την απόκτηση δεξιοτήτων με σκοπό τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία,
  • την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις, τη συμμετοχή φορέων και κοινωνίας των πολιτών κ.α.

 

Ενδεικτικά μόνο  θα ήθελα να σημειώσω πως μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συμπεριέλαβε για συγχρηματοδότηση μία ευρεία δέσμη δράσεων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, συγκεντρωτικά της τάξης π/υ του 1 δις  ευρώ, για παιδιά στο δημοτικό, γυμνάσια και λύκεια, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές μαθητείας, ανέργους και ειδικά για ανέργους νέους, άτομα με αναπηρία, έως το γενικό πληθυσμό και όλες τις ηλικίες – μέσω της διά βίου μάθησης. Θα μπορούσα να σας αναφέρω εκατοντάδες δράσεις που στήριξαν δυναμικά την ελληνική κοινωνία, όμως δε θα ήθελα να σας κουράσω .

 

Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 πλέον  που – παράλληλα με την ολοκλήρωση του παρόντος – έχει ήδη ξεκινήσει, έχουμε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχος. Θα ενσωματωθούν στις δράσεις οι καινοτομίες που έχουν αναλάβει τα συναρμόδια Υπουργεία προς τον σκοπό της βελτίωσης της αποδοτικότητας (impact) των δράσεων αυτών ανάπτυξης δεξιοτήτων.

 

Βασιζόμαστε σε αυτό ως Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να χρηματοδοτηθούν ακόμα καλύτερα σχεδιασμένες δράσεις και με στόχο τόσο να ανέβει τεκμηριωμένα η χώρα μας στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, όσο και να μπορούν όλοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, νέοι, γυναίκες, όλοι, να συμμετάσχουν σε προγράμματα που θα αναδείξουν τις δυνατότητές τους, θα διασφαλίσουν την εργασιακή τους πορεία ή αναβάθμιση, θα διαμορφώσουν σύγχρονους πολίτες και θα συνεισφέρουν στην κοινωνία του αύριο.

 

Είναι προφανές πως οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και χρειάζεται πολλή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν ότι τόσο σε επίπεδο συμμετοχής των ενηλίκων σε δράσεις κατάρτισης όσο και σε επίπεδο απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον, βάσει των σχετικών ερευνών του ΟΟΣΑ και του CEDEFOP,  η  χώρα κατατάσσεται μεταξύ των ουραγών της ΕΕ.

 

Όμως η χώρα μας έχει μια μοναδική ευκαιρία, με τη συνδρομή των ΕΣΠΑ, καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να διαμορφώσει πολίτες και εργαζόμενους της επόμενης ημέρας, αξιοποιούμενους εντός της χώρας, με αναγνωρισμένα προσόντα στο εξωτερικό και έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος».