Τελευταία Νέα
Ιούν 23

Εγκαίνια θεμελίωσης ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Σερρών

Θεμελιώθηκε σήμερα από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα το ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Σερρών στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας. Πρόκειται για το δεύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εγκαινιάζεται δυο χρόνια μετά το πρώτο, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις 13 Ιουνίου 2017.

Παρόντες στην τελετή εγκαινίων ήταν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, κ. Νικόλαος Μαντζούφας, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Γεράνης, οι δήμαρχοι που συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση του έργου, καθώς και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.

Στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, δυναμικότητας 63.000 τόνων, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει 22 μήνες, αναμένεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον 150 θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία αυτών των θέσεων πρόκειται να καλυφθεί από την τοπική κοινωνία. Επίσης, υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο λειτουργίας θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 50 μόνιμες και περίπου διπλάσιες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» ανέρχεται σε 36,2 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 έτη και αφορά στην κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που θα διαχειρίζεται το σύνολο των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων του Νομού Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνδέει πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια. Στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, τα ίδια κεφάλαια του αναδόχου ανέρχονται σε 9,2 εκατ. ευρώ, η συμβολή του ΕΣΠΑ είναι 15,2 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 11,8 εκατ. ευρώ αφορούν δανεισμό του αναδόχου από την Εθνική Τράπεζα. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των εταιρειών «ARCHIRODON GROUP NV», «INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Η Σύμβαση Σύμπραξης εξασφαλίζει ότι η αμοιβή του αναδόχου εισπράττεται από την ημέρα λειτουργίας της Μονάδας, ενώ αυτή υπόκειται σε απομειώσεις στο βαθμό που υπάρχει έστω και μερική απόκλιση από τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί. Το έργο συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως μαγνητικούς διαχωριστές, οπτικούς διαχωριστές, αεροδιαχωριστές. Ακόμη, θα περιλαμβάνει Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, με τμήμα για καθαρά οργανικά απόβλητα (περιεχόμενο καφέ κάδων). Η λειτουργία της σχεδόν θα διπλασιάσει τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής του ΧΥΤΥ.

Από το Γραφείο Τύπου