Τελευταία Νέα
Μάι 04

Εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς

 

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς στο σύνολο της επικράτειας:

  • Κατά το χρονικό διάστημα από 04.2020 έως και 02.05.2020 διενεργήθηκαν συνολικά 144 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις.
  • Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως, η μη δήλωση των αποθεμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ Β΄1481/17.04.2020, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η μη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας στις λαϊκές αγορές.
  • Κατασχέθηκαν 9.750 τεμάχια χειρουργικών μασκών, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η οποία δεν προέβη, ως όφειλε, στην ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων στον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Επιπλέον της κατάσχεσης, θα επιβληθούν και διοικητικές κυρώσεις.
  • Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 000 ευρώ σε εταιρεία η οποία δεν προέβη, ως όφειλε, στην ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων στον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, των παρακάτω κατασχεθέντων ειδών: 10.276 τεμαχίων χωρητικότητας 1000ml που περιέχουν αντισηπτικό αλκοολούχο προϊόν, 4.140 τεμαχίων χωρητικότητας 135ml που περιέχουν αντισηπτικό χεριών τζέλ (γέλη), 370 τεμαχίων χωρητικότητας 300ml που περιέχουν αντισηπτικό απολυμαντικό υγρό.
  • Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 9.500 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).
  • Στις 27/4/2020 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Σημειώνεται ότι όσο αφορά τις καταγγελίες που είχαν περιέλθει στις υπηρεσίες της ΓΓΕκΠΚ ως προς την μονομερή αύξηση του κόστους υπηρεσιών προς τους πελάτες, των ως άνω επιχειρήσεων, δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα. Ωστόσο, σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α.91354/2017 (Β’ 2983), και συγκεκριμένα για την υποχρέωση αναγραφής επί των τιμοκαταλόγων των λιανικών τιμών πώλησης, των προσφερόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 33.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της Επικράτειας.