Διοικητικές Διαδικασίες

Παρακολούθηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσπευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική έννομη τάξη:

Παρακολούθηση διαδικασιών παράβασης ενωσιακού δικαίου

Υπ’ αριθμ. 105934/13-11-2023 Έγγραφο Παρακολούθησης διαδικασιών παράβασης ενωσιακού δικαίου

Λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Γ.Πρ. 2023 – 66548 – Έγγραφο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ