Τελευταία Νέα
Σεπ 14

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 2021-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 2021-2024, η οποία θα παρέχει το πλαίσιο δράσης της ΕΕ για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων, όπως:

– τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων παιδιών,

– τα δικαιώματα των παιδιών στην ψηφιακή εποχή,

– την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, και

– την προώθηση της “φιλικής” δικαιοσύνης προς τα παιδιά.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματα των παιδιών ως καταναλωτών πρέπει να ενισχυθούν η δημόσια διαβούλευση για τυχόν συμμετοχή σας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2020.

Η δημόσια διαβούλευση παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation