Τελευταία Νέα
Φεβ 22

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα τον καθορισμό διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων

Τίθεται από σήμερα, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, σε δημόσια διαβούλευση, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα τον καθορισμό διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων.

Στόχος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης των ως άνω οικονομικών δραστηριοτήτων με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Ως επιμέρους ειδικότεροι στόχοι ορίζονται ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των προσώπων/καταναλωτών που κάνουν χρήση του εν λόγω εξοπλισμού/διατάξεων ψυχαγωγίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τυχόν σχόλια σχετικά με την υπό διαβούλευση ΚΥΑ, παρακαλούμε να αποστέλλονται στο email: emporio@mnec.gr

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 01/03/2022.

Δείτε την δημόσια διαβούλευση εδώ: Δημόσια διαβούλευση