Τελευταία Νέα
Ιαν 24

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολουμένων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολουμένων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, κατ’ εφαρμογή του αρ. 23 του ν. 4587/2018 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4587/2018 (Α’ 218) “Πρόγραμμα Μετατάξεων Εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντα, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης”.

Για την εγκύκλιο κλικ εδώ.
Για το αρχείο συμπλήρωσης αιτημάτων κλικ εδώ.
Για το αρχείο τίτλων σπουδών κιλκ εδώ.

Από την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών