Τελευταία Νέα
Μάι 15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναλλαγές της Διεύθυνσης Σημάτων με το κοινό από την 6η Ιουνίου 2019

Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό. Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες, πλην της Πέμπτης.

Εντούτοις, σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης θα λειτουργούν κανονικά σε 24/ωρη βάση, καθ’ όλες τις ημέρες, πλην αντιθέτου ανακοίνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις της ΔΕΣ.

Τυχόν εκπνοή προθεσμίας που έχει ταχθεί προς ενέργεια συγκεκριμένης πράξης και συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα με σχετική σημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου.

Εκ της Διευθύνσεως