Τελευταία Νέα
Οκτ 30

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016

Ανακοινώνεται ότι την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο 504 του 5ου ορόφου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επί της οδού Νίκης, αριθ. 5-7, θα πραγματοποιηθεί, ενόψει της συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, της ως άνω Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει, καθώς και της εγκυκλίου ΔΑΠΔΕΔ/Φ.5/7/οικ.19392/15-10-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

Ανακοίνωση – αρχείο pdf