Τελευταία Νέα
Ιούν 18

Αναβολή συνεδρίασης Δ ΔΕΣ της 22ας Ιουνίου 2020

Οι συνεδριάσεις του Δ τμήματος της ΔΕΣ της 22ας Ιουνίου 2020 (τακτική) και της 17ης Μαρτίου 2020 (εξ αναβολής), αναβάλλονται , λόγω λήξης της θητείας της ΔΕΣ και μη δημοσίευσης της απόφασης συγκρότησης των νέων τμημάτων της, για την 2α Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Έκθεμα της 17ης Μαρτίου 2020

Έκθεμα της 22ας Ιουνίου 2020

 

 

Αθήνα 18/6/2020

Από τη Δ/νση Σημάτων