Τελευταία Νέα
Ιούν 18

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 22ας Ιουνίου 2020

Οι συνεδριάσεις του Δ τμήματος της ΔΕΣ της 22ας Ιουνίου 2020 (τακτική) και της 17ης Μαρτίου 2020 (εξ αναβολής), αναβάλλονται, λόγω λήξης της θητείας της ΔΕΣ και μη δημοσίευσης της απόφασης συγκρότησης των νέων τμημάτων της, για την 2α Ιουλιου 2020, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Έκθεμα της 22ας Ιουνίου 2020, Έκθεμα της 17ης Μαρτίου 2020

Αθήνα 18/6/2020

Από τη Διεύθυνση Σημάτων