Τελευταία Νέα
Οκτ 04

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 9ης Οκτωβρίου 2019

Η συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2019, του Β’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω παραίτησης τακτικού μέλους, για την 7η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 9ης Οκτωβρίου 2019

Αθήνα 4/10/2019

Η γραμματέας

Κ. Μουρίκη