Τελευταία Νέα
Ιούλ 01

Έναρξη υλοποίησης της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Έναρξη υλοποίησης της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Από την 1η Ιουλίου υλοποιείται μία σημαντική μεταρρύθμιση καθώς τίθεται σε εφαρμογή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025με την σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων του.

Το ΕΠΑ 2021-2025 καθορίζει τις πιστώσεις και τις προτεραιότητες για την χρηματοδότηση έργων από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔE), συνολικού ύψους € 10 δις. Οι εθνικοί πόροι του ΠΔΕ, για πρώτη φορά, μπαίνουν σε προγραμματικό πλαίσιο με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πιστώσεων και την επίτευξη συμπληρωματικότητας με τις άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Το νέο πλαίσιο διαχείρισης, εκτός από την συμπληρωματικότητα και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό, επιτρέπει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρήσης των πόρων, με βάση συγκεκριμένη στοχοθεσία και χρονοδιάγραμμα ανά φορέα υλοποίησης και συνολικά. Σε αντιστοιχία με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι πόροι έχουν υπολογιστεί ανά υπουργείο και περιφέρεια, ενώ ο κάθε φορέας έχει πλέον την ευθύνη για το πρόγραμμά του, Τομεακό ή Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ, ΠΠΑ). Την γενική εποπτεία και συντονισμό έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα επιμέρους ΤΠΑ και ΠΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να εγκρίνονται. Σύμφωνα με την νομοθεσία οι εγκρίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα έργα που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ θα υλοποιούνται αποκλειστικά με βάση τα εγκεκριμένα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης της περιόδου 2021-2025.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η έναρξη εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο τη μεγέθυνση του αναπτυξιακού αποτυπώματός του στην ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση με βασικούς άξονες τον ορθολογικότερο προγραμματισμό, την ανάδειξη προτεραιοτήτων, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της χρήσης τους. Βήμα βήμα θέτουμε τις βάσεις για να κάνουμε την ζωή των Ελλήνων ακόμη καλύτερη».

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Γιάννης Τσακίρηςδήλωσε με την ευκαιρία της έναρξης του ΕΠΑ:«Ύστερα από πολλές δεκαετίες, το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εξορθολογίζεται και δρα παράλληλα και συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους πόρους χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για την ανάταξη της οικονομίας και την ανάπτυξη  της Ελλάδας».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, δήλωσε σχετικά: «Το ΕΠΑ 2021-2025 καλύπτει ένα σημαντικό κενό. Αποτελεί το εργαλείο για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των έργων, την ορθή εκτέλεση του ΠΔΕ, την ενίσχυση της λογοδοσίας και την επίτευξη συμπληρωματικότητας με τις άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΕΠA: www.epa.gov.gr.